Bevara Gunnesbo 4H

 

 

 

Detta upprop riktar sig mot politikerna i Lunds kommun och innebär en protest mot förslaget till kultur- och fritidsnämnden om att ta bort kommunens bidrag till Gunnesbo 4H. De som har skrivit på önskar att bidraget till Gunnesbo 4H ska finnas kvar och att gården kan få fortsätta att vara en trygg, lärorik och rofylld mötespunkt för alla!


Gunnesbo 4H drivs av ideella krafter samt av personalen som dagligen arbetar på gården. Gården är en unik plats i en värld där stress och krav ofta tar överhanden. 4H välkomnar alla och är betydelsefull för många. Och, om det är någonstans där det finns mångfald i Lund så är det här; ålder, kön, kulturell och språklig bakgrund, fysiska och psykiska förutsättningar - säg den grupp som inte finns representerad på gården!


Kommunens bidrag till 4H gårdarna inom Lunds kommun är nödvändigt för att försäkra den dagliga verksamheten. För Gunnesbo 4H betyder den föreslagna indragningen av ekonomiskt stöd att gården inte kan ha personal som under veckodagarna håller gården öppen för allmänheten. Utan vår personal kan gården inte bibehålla djur och erbjuda tjänster, som t ex plats i kaninstallet, ponnyridning, etc.


Våra politiska representanter i Lund behöver förstå vilken roll Gunnesbo 4H spelar i vårt samhälle och hur Lund skulle bli en fattigare plats om bidraget försvinner. Därför ber vi Dig om stöd genom att skriva på listan. Gården finns på webben http://www.gunnesbo4h.se/ och på Facebook www.facebook.com/Gunnesbo4h/ och viktigast av allt, i en fantastiskt välkomnande och rogivande miljö som är öppen för alla besökare. Namninsamlingen kommer att lämnas till kommunpolitiker i Lunds kommun.Låt 4H-gården och alla dess djur få finnas kvar!