Beskatta inte solen!

Till regeringen!                                                                                     2016-08-20

Namninsamling.

Beskatta inte solen!
 

Vi vill erinra om att regeringen gjorde stora utfästelser, tillsammans med andra länder, vid FNs  klimatmöte i Paris. bland annat att man skulle sträva mot 1,5 grader.  En enig forskarkår säger nu att vi inte ens ett år efter Paris är på väg mot 2 grader eller mer! Det är med ilska vi ser detta förfall, vilket kan kosta livet för våra barns, barnbarns och barnbarns barns framtid!  Det är ni som är satta att vara regering i vårt land och då har ni ansvaret att göra ert bästa för  klimatet, vilket ni inte gör idag. Men vi kommer att vara de första att heja på er om ni gör allvar av att jobba för klimatet! 

En skatt har införts på solel, som innebär att skatteplikt träder in om den installerade  effekten av en solcellsanläggning är mer än 255 kilowatt. Den som har en anläggning upp till  255 kilowatt blir skattebefriad. Villaägare och mindre fastighetsägare kommer inte att beröras av  skatten. Det är större bostadsrättsföreningar, allmännyttiga bostadsföretag, sjukhus och större  privata hyresvärdar som berörs. Flera av dem har protesterat mot skatten.  Det är häpnadsväckande och obegripligt att regeringen vill införa skatten. Det är en politik som  går stick i stäv med det hållbara samhälle som vi vill bygga och det hämmar utvecklingen av  förnyelsebar el.

Vi undertecknade vill därför kräva av regeringen 

- att genast ta bort skatten 

- att om EU protesterar mot Sveriges beslut så uppmuntrar vi regeringen att stå på sig!