protest mot nedläggningen av busslinjer i Östergötland

Efter trafiknämndens beslut försvann 28 landsbygdslinjer i juni i år och det skapar en hel del problem för de som bor på landsbygden. Många gymnasieelever och de som arbetspendlar måste nu leta efter andra lösningar för att ta sig till skolan eller till sina jobb. Kommunerna kan inte heller erbjuda gymnasieelever skolskjuts och därför måste föräldrarna själva lösa frågan. Efter trafiknåmndens beslut försvann 28 busslinjer i Östergötland och på ett antal busslinjer så minskade trafiken kraftigt, vilket ställer till stora problem för dem som bor på landsbyggden.

 


Daniel Hermansson    Kontakta namninsamlingens skapare