Utred rasistiska attacker som terrordåd

Under de senaste åren har de återkommande attackerna mot flyktingboenden, samt EU-migranter och invandrade svenskar eskalerat. Dessa attacker tar sig uttryck i hot, misshandel, rasistiskt klotter, skadegörelse och mordbränder. 

  • Under 2014 avled en person i Högdalen efter en av många mordbrandsattacker mot migrantläger det året.
  • I Trollhättan avled tre personer år 2015 efter att en person beväpnat sig med svärd och attackerat folk "av utländskt utseende" på skolan Kronan.
  • Samma år räknade vi över 40 mordbrandsattacker mot flyktingboenden; aktiva som planerade - olyckor och självförvållade bränder oräknade.


Inför 2016 har kriterierna förändrats något, då det finns en helt annan möjlighet att hålla reda på alla attacker under ett helt år, men det har inte på något vis börjat bättre: 26 incidenter under första kvartalet, där nya attacker hela tiden droppar in, eller gamla attacker kommer i ljuset veckor och månader efter att de genomförts.

Påfallande ofta är de rasistiska attackerna riktade mot de boenden som är avsedda för ensamkommande flyktingbarn. Den stora majoriteten av rapporterade bränder har varit anlagda och kan antas vara en direkt följd av att enskilda personer, bloggar, facebooksidor och företrädare för politiska partier publikt uppgett var dessa boenden finns och var de planeras. Kartor som tämligen exakt markerar platsen för boendet är vanligt. Påfallande ofta åtföljs dessa publiceringar med hets och hot uttryckt som en önskan och vilja att bland annat bränna ner flyktingboenden.

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) menar trots detta att de inte kunnat hitta några tecken på anstiftan, uppvigling eller för den delen andra samband mellan attackerna. Detta är ytterst förbryllande och samtidigt väldigt oroande. Det lyfter även frågan kring det förmodade ointresse både polis och politiker uppvisar för de begångna brotten.

Definitioner av vad som är terrorism varierar. I Sverige används samma definition som i EU - där det bland annat slås fast att terrorism används för att "injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp". Om definitionen är allvarligt menad torde invandrare och/eller flyktingar kunna höra till kategorin befolkningsgrupp varför vi kan konstatera att nämnda dåd kan, och bör, räknas som utslag av terrorism.

Vi undertecknande kräver:

  • Att attacker mot invandrare, flyktingar och EU-migranter tas på allvar av polis, politiker och myndigheter.
  • Att det äskas resurser för att nogsamt utreda denna typ av attacker.
  • Att Polisen utreder attacker mot invandrare, flyktingar och EU-migranter som terrorbrott.

Denna petition kommer att presenteras för Sveriges regering, riksdag, justitieutskottet och landets polisväsende.