2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Behåll fältgruppen i Umeå!

''Gruppen som finns närvarande för ungdomar i Umeå under stökiga kvällar hotas av sparkrav. Kommunen måste spara pengar och ett av sparförslagen innebär att Fältgruppen minskas rejält. ''Detta läste jag i VK och även såg i ett inslag på VK100 (https://www.youtube.com/watch?v=f_GV6JcQZO8) Detta tycker jag är så fruktansvärt och är någonting jag tar riktigt hårt på.  Jag själv som 14-15 år har varit mycket ute om kvällarna runt omkring i stan och olika områden i Umeå, och snabbt kom jag i kontakt

Skapad: 2016-10-06 Statistik

Sofies Gård

Här skapar vi en protest lista mot nedläggning av Sofies Gård

Skapad: 2016-10-14 Statistik

Städa trappan uppifrån

Med denna petition vill jag som medborgare betona och belysa den brist på förtroende som nu finns mot landstingsledningen i Västernorrland.  Det finns en uppenbar risk att landstinget Västernorrlands situation förvärras avsevärt den kommande tiden gällande både sjukhusvården och primärvården till följd av den organisations- och ledningskultur som idag styr verksamheten.  Det finns dessutom en väldigt tydlig risk att förtroendet för den typ av demokrati vi idag lever med skadas utom rimlig gräns.

Skapad: 2016-08-19 Statistik

Rädda Klubbis!

Sedan 1946 har Elevkåren Teknis tillsammans med sina föreningar haft sina lokaler i källaren av 1an huset. Lokaler som är till för Elevkårens medlemmar och skolans elever. Klubbis, Mysis och Redax hotas nu av gymnasiechefen Catrine Berglunds förslag att göra lokalerna till klassrum.   Genom att skriva under visar du ditt stöd för att Elevkåren och skolans elever ska få ha kvar sina lokaler där dem funnits i 70 år.    

Skapad: 2016-09-29 Statistik

Bevara Gunnesbo 4H

      Detta upprop riktar sig mot politikerna i Lunds kommun och innebär en protest mot förslaget till kultur- och fritidsnämnden om att ta bort kommunens bidrag till Gunnesbo 4H. De som har skrivit på önskar att bidraget till Gunnesbo 4H ska finnas kvar och att gården kan få fortsätta att vara en trygg, lärorik och rofylld mötespunkt för alla! Gunnesbo 4H drivs av ideella krafter samt av personalen som dagligen arbetar på gården. Gården är en unik plats i en värld där stress och krav ofta tar

Skapad: 2016-10-10 Statistik

Jobben kvar i Jokkmokk!

Vår uppmaning till näringsminister Mikael Damberg: Flytta inte norrbottniska jobb till låglöneländer -Jobben kvar i Jokkmokk! Skriv under namninsamlingen

Skapad: 2016-08-09 Statistik

Rädda Rösjön!

Rädda den ovärderliga naturen i rösjökilen, stoppa byggplanerna i den biologiska korridoren runt Rösjön i Täby! All mark på bilden, 75.000 m2 med lång fin strand, är hotad om Jan Emanuel Johansson får bygga här. Det är värdefull naturmark, en biologisk korridor, som gränsar till ett naturskyddsområde. Värna strandrätten, låt alla ha tillgång till vår vackra natur runt Rösjön i Täby, där lommen häckar.

Skapad: 2016-01-27 Statistik

Rädda Alkoglassen

Alkoglassen är HOTAD! Nykterhetsorganisationen IOGT-NTO verkar för att stoppa försäljningen av alkoglass! För att göra detta utövar de utpressning mot butiksägare och har startat en namninsamling. De har planer på att skicka till folkhälsomyndigheten för ändra lagen och stoppa försäljningen. Vi anser att tunga lobbyorganisationer inte ska få kväva vår frihet. Skriv under för att rädda alkoglassen!

Skapad: 2016-07-09 Statistik

Call for action STOP Margot Wallström!

Call for action STOP Margot Wallström!      ___________________ DET ÄR NOG NU __________________   Med anledning av Margot Wallströms totala oförmåga att sköta sitt uppdrag som utrikesminister på ett kunskapsbaserat, sansat, diplomatiskt och konfliktneutralt sätt som ligger i landets intressen, så kräver vi Margot Wallströms omedelbara avgång. Vi kräver således att av riksdagen snarat ombesörjer så att en misstroendeförklaring ställs mot henne så att hon kan entledigas från sitt regeringsuppd

Skapad: 2016-01-13 Statistik

Rädda Stabby-fälten

  RÄDDA STABBYFÄLTEN FRÅN BEBYGGELSE                                                  Nu planerar politikerna att bebygga Stabbyfälten med ca 8000 nya bostäder!                                                                                                    Men det måste finnas en bättre lösning. Låt oss få ha kvar denna idyll i Uppsala!                                                   Låt oss bevara det vackra som nu finns kvar i form av ovärderliga naturstråk, de färgsprakanade solndegångar

Skapad: 2016-08-29 Statistik