2016 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

ÖrbyBP

FÖRSLAG OM ATT, I FÖRSTA HAND RUSTA UPP ÖRBY BP MED KONSTGRÄS; OCH ATT I ANDRA HAND RUSTA UPP ANDRA PLATSER FÖR LEK OCH IDROTTSUTÖVANDE I ÖRBY Örbys idrottsplaner är i dåligt skick, vilket försvårar för barn och ungdomar i Örby med omnejd att utöva organiserad såväl som spontan idrott. Områdets enda idrottsförening - Örby IS, vilken organiserar ca 500 barn och ungdomar i den egna verksamheten, samt ett stort antal barn i tillägg inom ramen för Idrottslyftet - måste för träning och match söka si

Skapad: 2016-03-10 Statistik

Protestlista mot att bebygga ängarna i Närlunda

I Ekerö centralort finns idag tre stora, tätortsnära natur- och friluftsområden: Ekebyhovs slottspark med bokskogen, Jungfrusundsåsen och Ängarna i Närlunda. De här gröna närmiljöerna utgör starka kärnvärden för rekreation och friluftsutnyttjande i kommunen och är för många en anledning till att man valt att bosätta sig här.   Idag är Ekerö kommun mycket nära att fatta beslut om att bebygga Närlundas gröna ängar med upp till 90 flerfamiljsboenden. Området är flitigt friluftsutnyttjat och det gör

Skapad: 2016-08-28 Statistik

Bevara landsbygdskolan i Åkerlänna.

Uppsala kommun har förslag till beslut att lägga ner landsbygdskolan i Åkerlänna trots att skolan har ett bra underlag för de för de närmast kommande åren. Uppsala Kommun har som mål att bli Sveriges bästa Landsbygdskommun, trots det går dem emot sin eget landsbygdsprogram för att öka tillgänglighet, skola och service för landsbygden källa: Landsbygdsprogram - Investera i Uppsalas landsbygd Arbetsgruppen "Rädda Åkerlänna skola" har nu hjälpt Uppsala Kommun att utreda möjligheter till att bevara

Skapad: 2016-03-06 Statistik

Stoppa exploateringen av kvarvarande grönområden utmed Västerled

Jag kräver att Stockholms kommun omedelbart avbryter exploateringen av kvarvarande grönområden utmed Västerled i Bromma i syfte att säkerställa de mycket betydande miljö-, hälso- och kulturvärden som annars skulle gå förlorade.

Skapad: 2016-07-02 Statistik

Förändringen av linje 514 i Surahammar

Denna protestlista avser den planerade förändringen av linje 514 i Surahammar, vilket kommer att innebära att den norra slingan tas bort den 22 augusti 2016.  

Skapad: 2016-05-21 Statistik

Idéprogram - Folkets Demonstration - Ge ditt stöd

  En ny folkrörelse Det som startades av några eldsjälar för ca. 1 år sedan växer nu blixtsnabbt och är på väg att bli en betydande folkrörelse. Kanske kan den bli lika stor och viktig som de folkrörelser som för ca. 100 år sedan skapade vårt moderna Sverige.   Den heter Folkets Demonstration. Du hittar idéprogrammet i texten nedan. Eller som pdf-dokument genom att klicka  Folkets Demonstrations Idéprogram.   *** Visa ditt stöd till idéprogrammet genom att skriva under denna namninsamling ***  

Skapad: 2016-11-08 Statistik

Skriv på för Hogrän förskola!

Upprop för att bevara Hogrän förskola! Skapa en levande landsbygd på Gotland!  Information från Region Gotland har nyligen kommit ut att Hogrän förskola inom kort planeras att läggas ned. Det huvudsakliga argumentet är att regionen sparar pengar på förskolepersonal och andra kostnader när de istället tar in fler barn i stora förskolor i Roma och Sanda. Vi vill ha förskolan kvar i Hogräns fina äng- och skogsområde. Här går 27 barn på två avdelningar med möjlighet att öka till tre vid behov, det f

Skapad: 2016-09-20 Statistik

Behåll gårdsmusikanterna i Gamla Linköping

Svenska Nu har vi mötts av den skandalösa nyheten att Friluftsmuseet Gamla Linköping inte ska behålla sina gårdsmusikanter. Man anför kostnad som skäl för detta. Detta anser vi är otroligt dumt gjort och vi är övertygade om att det finns annat man kan spara in på istället. Lasse och Jazek har funnits i Gamla Linköping i mer än 3 decennier och är för många en del av Gamla Linköping. Lika mycket en del av området som de gamla byggnaderna är. Vi vänder oss också mot sättet att avskeda dessa trogna

Skapad: 2016-05-06 Statistik

Rädda Integrationshem Klintehamn- Låt dem stanna

Den 20 september tvingas 103 människor, varav ca 50 barn från asylboendet i Klintehamn flytta till fyra olika orter i Norrland då Migrationsverket har bestämt sig för att säga upp kontraktet här i Klinte och stänga boendet.Detta för att Klintehamn inte har något långtidskontrakt med Migrationsverket, det har däremot dom fyra andra boendena i bl a Piteå, Haparanda och Kiruna och dom står i nuläget tomma.Vi vill förhindra flytt och hjälpa familjerna bo kvar. Vi måste hjälpas åt att strida mot Migr

Skapad: 2016-09-06 Statistik

RÄDDA UTSIKTSBERGET PÅ SKAFTÖ

Detta är en namninsamling för att Rädda Usiktsberget på Skaftö från att malas ner och ge bestående miljö och naturförstöring som följd    Är det nödvändigt att spränga ner urberget  för att ge plats för bostäder som det inte finns någon större efterfrågan på ????? Redan finns stora sår i Skaftö:s natur där urberget bearbetats för att ge plats för bostäder med ringa efterfrågan som Torvemyr, "Rossingskrossen", nyligen fattade kommunfullmäktige i Lysekil beslut om godkänna detaljplanen för Södra S

Skapad: 2016-04-25 Statistik

Stoppa rivningen av sjukhusmuseet i Lidköping !

Sjukhusmuseet i Lidköping är akut hotat av rivning.   Den lilla snart 100-åriga tidigare grindstugan är en välhållen träbyggnad. Den ligger i en känslig kulturmiljö mellan lasarettsparken och stadsträdgårdens vackra trähusbebyggelse (läs mer här). Både Lidköpings kommun och Länsstyrelsen anser byggnaden skyddsvärd och har förbjudit rivning. Själva museet visar konkret sjukhusets 150 år av verksamhet och beskrivs som en "ovärderlig kulturskatt" av Lisa Spuntes Mouwitz chef för Medicinhistoriska

Skapad: 2016-07-11 Statistik

Mot Landskronahems utförsäljning av Sandvången och Pilängen!

Än är det inte över! Det slutgiltiga beslutet om affären går igenom eller ej, klubbas inte förräns den 30 maj i kommunfullmäktige! Vi kan alltså fortfarande påverka genom att sätta press på våra politiker, visa att vi är missnöjda och att vi inte låter oss bli överkörda! Upp till kamp Landskrona!   

Skapad: 2016-04-30 Statistik

Vi kräver en Folkomröstning för Sverige lämnar Europeiska Unionen

Vi har ansett redan inför eu-inträdet för över 20 år sedan att vi borde bilda en Nordisk Union av våra fem länder istället! Tillsammans har vi i stort sett allt vi behöver, kunskap, arbetsamt folk, naturtillgångar av olika slag, etc. Vi har samma slags kultur och även tro, vi har inga problem med att förstå varandra och samarbetet finns ju redan genom Nordiska rådet, vi skulle bli en maktfaktor.Vi kan fortfarande ha handelsavtal med övriga länder i världen såsom vi hade innan eu-hysterin började

Skapad: 2016-11-18 Statistik

Låt våra vänner stanna!

Av obegripliga skäl har Migrationsverket i Malmö plötsligt beslutat sig för att flytta barnfamiljer från Löttorps camping till Piteå Havsbad med början redan imorgon. (OBS Tiden har nu ändrats Bussarna lämnar campingen på måndag klockan 13 och på tisdag klockan 13!) Det handlar om upp mot femtio barn av vilka flertalet - efter fem månaders väntan - äntligen har fått börja skolan. Samtidigt underhandlar campingägaren med en annan enhet inom Migrationsverket om förlängning av kontraktet och en til

Skapad: 2016-03-06 Statistik

#LåtWaheStanna

Hej,  Som många av er vet har Wahe fått beskedet att han kanske kommer att få återvända till sitt hemland Armenien. Detta vill Wahe inte eftersom han har kommit in i det svenska samhället bra och gillar Sverige. Han får chansen att utbildas sig och spela fotboll här, som han älskar. Vilket inte skulle vara lika enkelt i sitt hemland. Dett kanske hjälper Wahe att få stanna kvar i Sverige. Om alla kan skriva under på att de vill att Wahe ska stanna kvar här i Sverige skulle det betyda mycket. #Låt

Skapad: 2016-05-09 Statistik

Rädda Smedjegatan 5

Sedan över 30 år Sedan mer än 30 år tillbaka har fastigheterna på Smedjegatan 5 ägts av en norsk familj: Mustad.   De har värnat om möjligheten för konstnärer och kreativa näringar att ha sina ateljéer och verksamhetslokaler här. Idag finner man 50-talet sådana verksamheter framförallt i fastigheten Nordstaden 13:4. Allt ifrån målerikonservator, etablerade bildkonstnärer, arkitektkontor, industridesigners, målare, skulptörer till filmare och filmbolag. Ett unikt kluster av kreativa näringar. Sed

Skapad: 2016-10-25 Statistik

Stoppa uthyrningen av Slite hamn

    Den politiska majoriteten i Region Gotland vill hyra ut Slite hamn till det av ryska staten ägda Gazprom. Det tycker vi kristdemokrater är en dålig idé av många olika skäl. Hjälp oss att visa den rödgröna majoriteten på Gotland att vi är många som inte vill hyra ut Slite hamn för bygget av Nord Stream 2.

Skapad: 2016-12-12 Statistik

Förbjud all typ av nätfiske i Lekvikar och farleder i Karlskrona

Alla ni/vi gemensamt som vill och tycker det är helt sjukt att det är okay att lägga nät/ryssjor och liknande i lekvikar och farleder! Detta förstör all vad hållbart fiske handlar om! Vi vill ha kvar våra fiskar i vattnet! Vi vill inte ha nät i alla våra motorer! För att vi ska slippa detta så behövs det ett förbud för nätfiske i lekvikar och farleder under vissa perioder! Det behöver inte vara i hela sundet som det är i Kalmar. Men vissa fredade platser för att få ett hållbart fiske och inte he

Skapad: 2016-05-10 Statistik

Låt INTE Migrationsverket utvisa Mehdi och hans familj!

  Så här får det inte gå till!  Siffror och medeltida lagar går före människovärde! Du som anser att Migrationsverket handlat fel var gärna med och påverka! Jag bifogar en del av Expressens text + länk till artikeln och även till SVT.                 Bild: SVT "Det var när Migrationsverket i mars i år skulle förnya Mehdis arbetstillstånd som det uppdagades att han förra året haft 19 500 kronor i lön i stället för 19 680 kronor som är minimilönen enligt kollektivavtalet, rapporterar P4 Uppland. F

Skapad: 2015-12-15 Statistik

aktivitetshusetuppsala

Namninsamling för att behålla aktivitetshuset i Uppsala. Klättercentret invigdes hösten 2012. Det är ett aktivitetshus som innefattar boulderingväggar, skateboardramper och banor, parkourbana och danssal. Sista mars går kontraktet ut för de som nu driver klättercentret och markägarna Magnolia vill riva aktivitetshuset och bygga bostäder. Detta är förstås extremt tråkigt för oss som tränar där. Det finns inga andra innomhusbanor för parkor eller skateboard i Uppsala. Detta har hanterats dåligt av

Skapad: 2016-02-01 Statistik