Protestlista mot att bebygga ängarna i Närlunda

I Ekerö centralort finns idag tre stora, tätortsnära natur- och friluftsområden: Ekebyhovs slottspark med bokskogen, Jungfrusundsåsen och Ängarna i Närlunda. De här gröna närmiljöerna utgör starka kärnvärden för rekreation och friluftsutnyttjande i kommunen och är för många en anledning till att man valt att bosätta sig här.  

Idag är Ekerö kommun mycket nära att fatta beslut om att bebygga Närlundas gröna ängar med upp till 90 flerfamiljsboenden. Området är flitigt friluftsutnyttjat och det gör ärendet viktigt för hela tätorten. Byggbehovet på Ekerö är stort vilket pressar politikerna att hitta snabba lösningar. Men att det här skulle vara den enda lösningen, vilket man försöker få det att framstå som, är långt ifrån sant. Det är däremot den enklaste lösningen och väljer man den så visar de styrande i kommunen också hur lättvindigt de är beredd att ge upp tunga kärnvärden och naturmässig kommunidentitet, för enkla, kortsiktiga lösningar.  

Det finns få tätortsnära naturområden på Ekerö som är sämre att bebygga ur natur-, frilufts- och miljösynpunkt. Tar man det avgörande steget och bygger här, då kan troligen inget naturområde på Ekerö i framtiden betraktas som fredat.

JAG PROTESTERAR MOT KOMMUNENS PLANER PÅ ATT BEBYGGA ETT AV VÅRA STORA, GEMENSAMMA NATUR- OCH FRILUFTSOMRÅDEN PÅ EKERÖ - ÄNGARNA I NÄRLUNDA!  

Facebooksidan Rädda ängen på Ekerö

Namnlistan kommer att förmedlas till berörd motpart under hösten (listan kommer då att innehålla namn, ort och datum för samtliga som skrivit under).


Nätverket Rädda ängen på Ekerö    Kontakta namninsamlingens skapare