Rädda Smedjegatan 5

  1. Sedan över 30 år Sedan mer än 30 år tillbaka har fastigheterna på Smedjegatan 5 ägts av en norsk familj: Mustad.

 

De har värnat om möjligheten för konstnärer och kreativa näringar att ha sina ateljéer och verksamhetslokaler här. Idag finner man 50-talet sådana verksamheter framförallt i fastigheten Nordstaden 13:4. Allt ifrån målerikonservator, etablerade bildkonstnärer, arkitektkontor, industridesigners, målare, skulptörer till filmare och filmbolag. Ett unikt kluster av kreativa näringar.

Sedan årskiftet 2014/2015 ägs fastigheterna av Fastighetsbolaget Kronobränneriet AB De har startat upp arbetet med att avhysa alla nuvarande hyresgäster med planen att bygga bostadsrätter.

Fastigheten Nordstaden 13:4 är till vissa delar skyddade av kulturminnesmärkning då dessa delar är från 1700-talet.

Vi kräver att Göteborgs stad utreder möjligheten att bevara Smedjegatan 5 som ett nav för kultur och kreativitet, en unik mötesplats där konstnärer och kreatörerr kan verka och utvecklas. Ett inspirerande stadsrum tillgängligt för både stadens invånare och turister.