Rädda Smedjegatan 5

  1. Sedan över 30 år Sedan mer än 30 år tillbaka har fastigheterna på Smedjegatan 5 ägts av en norsk familj: Mustad.

 

De har värnat om möjligheten för konstnärer och kreativa näringar att ha sina ateljéer och verksamhetslokaler här. Idag finner man 50-talet sådana verksamheter framförallt i fastigheten Nordstaden 13:4. Allt ifrån målerikonservator, etablerade bildkonstnärer, arkitektkontor, industridesigners, målare, skulptörer till filmare och filmbolag. Ett unikt kluster av kreativa näringar.

Sedan årskiftet 2014/2015 ägs fastigheterna av Fastighetsbolaget Kronobränneriet AB De har startat upp arbetet med att avhysa alla nuvarande hyresgäster med planen att bygga bostadsrätter.

Fastigheten Nordstaden 13:4 är till vissa delar skyddade av kulturminnesmärkning då dessa delar är från 1700-talet.

Vi kräver att Göteborgs stad utreder möjligheten att bevara Smedjegatan 5 som ett nav för kultur och kreativitet, en unik mötesplats där konstnärer och kreatörerr kan verka och utvecklas. Ett inspirerande stadsrum tillgängligt för både stadens invånare och turister.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Anna Sefve lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...