Låt INTE Migrationsverket utvisa Mehdi och hans familj!

 

Så här får det inte gå till!  Siffror och medeltida lagar går före människovärde! Du som anser att Migrationsverket handlat fel var gärna med och påverka! Jag bifogar en del av Expressens text + länk till artikeln och även till SVT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: SVT

"Det var när Migrationsverket i mars i år skulle förnya Mehdis arbetstillstånd som det uppdagades att han förra året haft 19 500 kronor i lön i stället för 19 680 kronor som är minimilönen enligt kollektivavtalet, rapporterar P4 Uppland.

För ett arbetstillstånd krävs att man har en lön som man kan försörja sig på och en lön och villkor som är i nivå med kollektivavtalet. Arbetstillståndet är i sin tur grund för ett uppehållstillstånd. Efter två år får man ansöka om förlängning och då prövar Migrationsverket om villkoren varit uppfyllda under den föregående tillståndsperioden.
– Om till exempel lönen har varit lägre under den första tillståndsperioden har man inte uppfyllt villkoren. Då får man avslag på arbetstillståndet. Eftersom arbetstillståndet är grunden för tillståndet att vara i Sverige får man heller inte vara i Sverige,"

 

http://www.expressen.se/nyheter/fick-for-lag-lon--nu-utvisas-hela-familjen/

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/uppsala/utvisas-tjanade-180-kronor-for-lite

 

 

Här finns även ett Instagramkonto som stödjer familjen. 

 

https://i.instagram.com/latfamiljenahmadistanna/