Stoppa rivningen av sjukhusmuseet i Lidköping !

Sjukhusmuseet i Lidköping är akut hotat av rivning.  

Den lilla snart 100-åriga tidigare grindstugan är en välhållen träbyggnad. Den ligger i en känslig kulturmiljö mellan lasarettsparken och stadsträdgårdens vackra trähusbebyggelse (läs mer här).

Både Lidköpings kommun och Länsstyrelsen anser byggnaden skyddsvärd och har förbjudit rivning.

Själva museet visar konkret sjukhusets 150 år av verksamhet och beskrivs som en "ovärderlig kulturskatt" av Lisa Spuntes Mouwitz chef för Medicinhistoriska museet i Göteborg.

Hur kan då Mark- och miljödomstolen i Vänersborg fatta det helt bakvända beslutet att tillåta att sjukhusmuseet rivs ?

  • Domstolen gavs de facto direkt vilsledande information vid en syn 17 maj 2016.
  • Inför detta besök hade sjukhusledningen i Skövde låtit en budfirma i all hast och i hemlighet utrymma hela museet med tusentals föremål och uppbyggda vårdmiljöer (läs mer här).
  • Domstolen gavs intrycket att inget medicinhistoriskt museum fanns "bara en byggnad" som ställföreträdande sjukhuschef Eva Sundström uttryckte det.

Hans Ringstedt, medlem av domstolen och teknisk råd, konstaterade klarsynt i ett eget yttrande att byggnaden inte på något sätt står i vägen. "Det är inte heller visat att rivningen av byggnaden är den enda lösningen att ordna en tillfredställande parkeringssituation inom sjukhusområdet".

Vad kan du själv göra för att stoppa rivningen?

Skriv på och sprid petitionen vidare till era bekanta. Var snäll och berätta för så många människor som möjligt om petitionen. Ju fler påskrifter petitionen får, desto mer uppmärksamhet kommer den att få från media och beslutsfattare.

Nu måste Lidköpings miljö-och byggnämnd stå på sig och förnya sitt rivningsförbud bland annat I ljuset av den felaktiga information som Mark-och miljödomstolen fått av sjukhusledningen. Denna petition/namninsamling vill visa Lidköpings kommun att vi I Lidköping bryr oss om vårt sjukhus, dess 150-åriga historia och sjukhusmuseet.

Kräv att Lidköpings miljö-och byggnämnd stoppar rivningen av sjukhusmuseet i Lidköping! 

 Ett stort Tack för ert stöd, Det behövs även i fortsättningen !

En stor framgång kan vi notera. Miljö-och byggnämnden i LIDKÖPING har överklagat rivningsdomen

i Mark-och miljödomstolen Vänersborg. Överklagandet är mycket välskrivet och juridiskt välargumenterat.

Man hänvisar bl.a till Boverets nya byggregler (BBR 23) som innehåller viktiga förtydligande om

betydelsen av begreppet "särskilt värdefull byggnad".

Fortsätt att sprida Petitionen till era vänner och bekanta med intresse för sjukhusmuseet och

kulturmiljön i Lidköping. Tillsammans kan vi få Västfastigheter och VGregionen lokalt att

Stoppa rivningen av sjukhusmuseet i lidköping.

 

 

 


Tom Roffey Bäckhagen 53198 Lidköping    Kontakta namninsamlingens skapare