Stoppa exploateringen av kvarvarande grönområden utmed Västerled

Jag kräver att Stockholms kommun omedelbart avbryter exploateringen av kvarvarande grönområden utmed Västerled i Bromma i syfte att säkerställa de mycket betydande miljö-, hälso- och kulturvärden som annars skulle gå förlorade.