Idéprogram - Folkets Demonstration - Ge ditt stöd

 

En ny folkrörelse

Det som startades av några eldsjälar för ca. 1 år sedan växer nu blixtsnabbt och är på väg att bli en betydande folkrörelse. Kanske kan den bli lika stor och viktig som de folkrörelser som för ca. 100 år sedan skapade vårt moderna Sverige.

 

Den heter Folkets Demonstration.

Du hittar idéprogrammet i texten nedan. Eller som pdf-dokument genom att klicka  Folkets Demonstrations Idéprogram.

 

*** Visa ditt stöd till idéprogrammet genom att skriva under denna namninsamling ***

 

Mera information finns också:

På hemsidan: www.folketsdemonstration.se

I Facebookgruppen: Folkets Demonstration

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Idéprogram

Inledning
Folkets Demonstration skall vara en enande och samlande kraft för Sverigevänliga och regim- och etablissemangskritiska åsikter.

Det primära syftet är att värna landet Sverige, dess medborgare, dess kultur och dess demokratiska, jämställda och sekulära styrelsesätt.

Folkets Demonstration tar inte ställning i några sakpolitiska frågor och möjliggör därigenom för anhängare av olika politiska partier att enas bakom det primära syftet.

Folkets Demonstration tar avstånd från alla typer av extremism, vare sig den är politisk, religiös eller av annan typ. Folkets Demonstration tar vidare avstånd från alla typer av våldsbejakande åsikter och organisationer.

I dagens svenska samhälle är det nästan ingen som för folkets talan. Folkets Demonstration har en ambition att vara en sådan folkets röst.

Vi som sympatiserar med Folket Demonstration kommer ur olika politiska läger och har olika åsikter i politiska sakfrågor. Det som enar oss är att vi värnar vårt land Sverige och att vi har valt att samlas bakom detta idéprogram.Det här är våra åsikter
Nuvarande och tidigare regeringar har under lång tid agerat grovt bedrägligt genom att bedriva en politik som saknat stöd hos svenska folket, och som inte heller varit den politik som utlovats i diverse valrörelser.

Sverige får inte styras av en politisk elit som saknar intresse och respekt för folkets vilja.

Den svenska demokratin och det öppna, jämställda, sekulära svenska samhällsbygget är hotat och är under attack från krafter som vill förändra det.


Det här är våra krav
Varje svensk regering:

    Skall respektera grundlagens stadganden om att all offentligt makt utgår från folket.

    Skall i första hand värna och prioritera Sverige och dess medborgare.


Det här vill vi åstadkomma


    Att nuvarande regeringen avgår och utlyser extra val.

    Att varje framtida regering skall respektera våra krav.


Folkets Demonstration är politiskt oberoende
Folkets Demonstration har inga kopplingar till något politiskt parti, någon religiös rörelse eller någon annan organisation.


Folkets Demonstration välkomnar alla
Det gäller vare sig man är Moderat, Socialdemokrat, Sverigedemokrat eller något annat. Det gäller vare sig man har sina rötter i eller utanför Sverige, oberoende av vilken religion man tillhör eller om man är ateist och naturligtvis oberoende av vilken hudfärg man råkar ha.


Tillsamman är vi starka
Vi är många i vårt land som är missnöjda med hur samhället utvecklas. Folkets Demonstration vill samla dessa människor så att den gemensamma rösten blir så hög att den hörs ända in i maktens innersta boningar.

Allas medverkan är viktig, behövs och gör skillnad. Det gäller vare sig man engagerar sig som deltagare i demonstrationer, som debattör, som funktionär, som volontär eller på annat sätt.

Låt oss tillsammans reparera det svenska folkhemmet.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.Sverige i November 2016

Folkets Demonstration