ÖrbyBP

FÖRSLAG OM ATT, I FÖRSTA HAND RUSTA UPP ÖRBY BP MED KONSTGRÄS; OCH ATT I ANDRA HAND RUSTA UPP ANDRA PLATSER FÖR LEK OCH IDROTTSUTÖVANDE I ÖRBY

Örbys idrottsplaner är i dåligt skick, vilket försvårar för barn och ungdomar i Örby med omnejd att utöva organiserad såväl som spontan idrott.

Områdets enda idrottsförening - Örby IS, vilken organiserar ca 500 barn och ungdomar i den egna verksamheten, samt ett stort antal barn i tillägg inom ramen för Idrottslyftet - måste för träning och match söka sig till andra planer, vilket ofta betyder att föräldrar måste skjutsa med bil till kringliggande områden.

I samband med att Örbyskolan utökas med ett högstadium och att Örby centrum rustas vore det rimligt att också Örby BP får en ansiktslyftning, men även att andra platser för lek och idrottsutövande i området får genomgå en översyn. Att kringliggande områden har redan konstgräsplaner visar att Örby idag är ett undantag.

Om du håller med mig om dessa påståenden, vänligen skriv på denna namninsamling, och sprid den också gärna till grannar och vänner i området. Om någon dessutom vill engagera sig i en aktionsgrupp för Örby BP, vänligen kontakta mig i enlighet med instruktioner nedan.

Denna namninsamling kommer att användas i senare kontakter med Stockholms stad.

Tack!

Linus Hagström, Örby