Förbjud all typ av nätfiske i Lekvikar och farleder i Karlskrona

Alla ni/vi gemensamt som vill och tycker det är helt sjukt att det är okay att lägga nät/ryssjor och liknande i lekvikar och farleder! Detta förstör all vad hållbart fiske handlar om! Vi vill ha kvar våra fiskar i vattnet! Vi vill inte ha nät i alla våra motorer! För att vi ska slippa detta så behövs det ett förbud för nätfiske i lekvikar och farleder under vissa perioder! Det behöver inte vara i hela sundet som det är i Kalmar. Men vissa fredade platser för att få ett hållbart fiske och inte helt urfiskat vatten! 

 

Var god att skriv under. Så hoppas vi även på att dem ansvariga kan få Förståelse för detta!