RÄDDA UTSIKTSBERGET PÅ SKAFTÖ

Detta är en namninsamling för att Rädda Usiktsberget på Skaftö från att malas ner och ge bestående miljö och naturförstöring som följd   

Är det nödvändigt att spränga ner urberget  för att ge plats för bostäder som det inte finns någon större efterfrågan på ?????

Redan finns stora sår i Skaftö:s natur där urberget bearbetats för att ge plats för bostäder med ringa efterfrågan som Torvemyr, "Rossingskrossen", nyligen fattade kommunfullmäktige i Lysekil beslut om godkänna detaljplanen för Södra Stockevik.

Ett ingrepp som många på Skaftö är emot. Politikerna lyssnade inte på opinionsyttringar från 370 bofasta öbor som protesterat mot byggnationen av ett SPA i ett av Bohusläns vackraste natrområden.

Nu står detaljplanen för  Utsiktsberget i Fiskebäckskil på tur att klubbas igenom på kommunfullmäktige juni ????  

Sedan vill SERNEKE bebygga berget ovanför Österidan mittemot "Rossingkrossen" med ca 150 bostäder. De har rda annonserat och frågat om intresse !!!

Finns ännu ingen detalplan för detta, förhoppningsvis stoppas det i den nya Översiktsplanen 2016 som nu politikerna arbetar med.

 Ca 97 % av bofasta Fiskebäckskilsbor har protesterat mot detaljplanen för Utsiktsberget som ger utrymme för ca 175 hus.

Kommer politikera att lyssna på dem ???

Detta upprop är till för att förstärka deras protest som tidigare lämnats till kommunstyrelsens ordförande.

Din underskrift kommer som ett epostmeddelande till den mailadress som registrerats för denna insamling.

Endast jag kan ta del av dessa mail, i ett senare skede om underskrifterna skall offentliggöras kommer du att få ett mail och godkänna att ditt namn offenligtgörs.

Tacksam för namn och adress och din koppling till Skaftö som bofast eller deltidsboende, även alla andra som värnar om att bevara urbergen längs Bohuskusten är naturligtvis välkomna att skriva under.  Vet att det pågår liknade aktioner i Sotenäs och på andra ställen.

Tacksam att du sprider och delar detta upprop

 

Skaftö 25 april 2016

Thomas Falk