Bevara landsbygdskolan i Åkerlänna.

Uppsala kommun har förslag till beslut att lägga ner landsbygdskolan i Åkerlänna trots att skolan har ett bra underlag för de för de närmast kommande åren.

Uppsala Kommun har som mål att bli Sveriges bästa Landsbygdskommun, trots det går dem emot sin eget landsbygdsprogram för att öka tillgänglighet, skola och service för landsbygden
källa: Landsbygdsprogram - Investera i Uppsalas landsbygd

Arbetsgruppen "Rädda Åkerlänna skola" har nu hjälpt Uppsala Kommun att utreda möjligheter till att bevara Landsbygdskolan i Åkerlänna och kommit fram till ett förslag som innebär att erbjuda plats för de 68 elever som under hösten 2016 fram till hösten 2018 ska evakueras till annan skola under Nybyggnation och renovering av deras landsbygdsskola. I vårat förslag ingår även möjligheten och förslag på lokal att rymma Fritids för Landsbygdsskolan Jumkils elever i Jumkil för att underlätta logistiken under evakueringstiden.

Åkerlänna skola har 4 klassrum och 3 grupprum och vakanta platser nog att rymma Jumkils Elever. Eleverna från Jumkil och Åkerlänna känner varandra sen tidigare då Jumkil och Åkerlänna skola sen flera år har ett nära samarbete.

Stöd vår namninsamling, Tillsammans kan vi åtstadkomma det som är bäst för Landsbygdens framtid och för våra barn. Tillsammans gör vi skillnad.

https://www.facebook.com/raddaakerlannaskola/

 


Rädda Åkerlänna skola genom Carola Eriksson    Kontakta namninsamlingens skapare