Skriv på för Hogrän förskola!

Upprop för att bevara Hogrän förskola!

Skapa en levande landsbygd på Gotland! 

Information från Region Gotland har nyligen kommit ut att Hogrän förskola inom kort planeras att läggas ned. Det huvudsakliga argumentet är att regionen sparar pengar på förskolepersonal och andra kostnader när de istället tar in fler barn i stora förskolor i Roma och Sanda.

Vi vill ha förskolan kvar i Hogräns fina äng- och skogsområde. Här går 27 barn på två avdelningar med möjlighet att öka till tre vid behov, det föds många barn i närområdet. 

Tillåt förskolorna att få vara lite mindre, satsa på barnen! Alla barn passar inte att gå på förskolor med stora grupper eller grupper som är anpassade efter en ålder. Barnen på Hogrän är från 1-5 år och det ser vi föräldrar en fördel med.

Låt barnen få gå i förskola i sitt närområde så de kan behålla sitt lilla perspektiv. Här kan de skapa relationer till barnen som bor grannar istället för att skickas iväg på stora förskolor åt olika håll. 

När våra barn går på Hogrän förskola kan många av föräldrarna hämta och lämna på vägen till jobbet. Att gå i Roma eller Sanda skulle innebära att köra en längre omväg för de flesta. Detta går stick i stäv med regionens miljöprogram, där det står att regionen ska integrera arbetet med klimatanpassning i all samhällsplanering och agera klimatsmart.

Vi vill att landsbygden ska vara levande. Detta menar också Länsstyrelsen på Gotland, de skriver på sin hemsida: "I en levande landsbygd finns många jobb, bra service och fina platser att bo på."

Vi vill också påpeka följande: Om alla avdelningar på övriga förskolor i Roma och Sanda fylls maximalt och Hogrän förskola stängs, finns ingen buffert för framtida nya stora barnkullar, vilket kan medföra ökade kostnader i framtiden om man snabbt måste skaffa fram nya förskoleplatser.

Ju fler vi är som påverkar regionen  desto större chans att Hogrän förskola kan få leva vidare. Beslut kommer att tas inom kort, tiden är knapp.

Visa ditt missnöje med förslaget genom att skriva under namninsamlingen!