2013 års mest populära namninsamlingar

  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Adoptörer från DINASARK

  Undertecknade vill härmed intyga att vi är mycket nöjda med våra adoptioner vad gäller våra fyrbenta vänner från Dinasark. Vi har fått otroliga vänner och underbara familjemedlemar tack vare Dinasark! Hundliv har räddats och hundarna har även räddat oss och hjälpt oss på MÅNGA MÅNGA sätt.Vi ger vårt fulla stöd och tacksamhet till DINASARK!Glöm inte då du skriver under att kolla din mejl och via den bekräfta din underskrift!

Skapad: 2013-03-01 Statistik

Slopa momsen på tatueringar.

Hjälp Sveriges tatuerare att bli klassade som konstnärer, idag måste en tatuerare betala 25% moms medans en "vanlig" konstnär får tjäna 336 000kr/år utan att betala moms och om försäljningen överstiger detta är momssatsen endast 12%. Vi anser att vi är konstnärer! Många gånger är motiven bara en linjeteckning på ett papper och det är först på huden konsten utvecklas, vi skuggar, färgsätter och formger direkt på kundens hud efter eget huvud och vision. Många tatuerare tatuerar dessutom 'frihand',

Skapad: 2011-10-30 Statistik

Folkomröstning om Skånes självständighet

Skåne togs med våld och införlivades i Sverige. Skåningarna har aldrig själva fått välja sin framtid. Teaterrepubliken anser att det är hög tid för en folkomröstning om Skånes självständighet. Vare sig du stödjer eller motsätter dig ett självständigt Skåne – skriv under! En folkomröstning är det enda demokratiska sättet att avgöra frågan.   Teaterrepubliken och Teater 23 spelar föreställningen Skånes befrielsefront i Malmö 7/3–14/4.

Skapad: 2013-03-14 Statistik

NEJ TACK till fler jobbskatteavdrag.

För mig är den solidariska kampen den viktigaste. Jag ser hur fler och fler blir utstämplade och utförsäkrade. Jag ser hur barnfattigdomen ökar. Jag ser hur välfärden sakta men säkert håller på att nedmonteras. Detta i ett Sverige där välfärden varit ett, i positiv bemärkelse, stort och omtyckt ämne som andra länder världen över varit avundsjuka på. Den välfärden nedmonteras nu bit för bit av alliansen med moderaterna i spetsen. Säg nej till den nedmontering som sker i det svenska samhället där

Skapad: 2013-08-21 Statistik

Stoppa utvisningen av två oskyldiga barnen, Billur och Raul

Migrationsverket kommer att utvisa nioåriga Billur och hennes sjuårige lillebror Raul till Azerbajdzjan, ett land familjen flytt ifrån på grund av tortyr och hedersvåld. Familjen kom till Sverige år 2005, då flickan var 14 månader gammal. Pojken har levt hela sitt liv i Sverige. Eftersom båda föräldrarna är psykiskt sjuka efter traumatiserande upplevelser i hemlandet, och mamman varit inskriven på psykiatrisk klinik under långa perioder, har Socialtjänsten i Sverige beslutat att barnen ska vara

Skapad: 2013-07-11 Statistik

Härryda Kommuns övertagande av enskilda vägar från Vägföreningen.

Till Fastighetsägarna i Gärdesområdet Angående Härryda Kommuns övertagande av enskilda vägar från Vägföreningen. Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för vägar inom tätbebyggda områden med detaljplan. Den 30 januari 2012 antog kommunalfullmäktige i Härryda kommun därför en strategi om att ta över enskilda vägar. De vägar som berörs ligger bland annat inom Gärdesområdet. Kommunens strategi är att ta över enskilda vägar en bit i taget. Vårt område är nu på tur. När kommune

Skapad: 2013-04-01 Statistik

Rädda Oxbacksskolan

  Oxbacksskolan är en av Södertäljes mest integrerade skolor, med många nationaliteter, höga resultat och trygga barn. Detta är en lagom stor skola som både barn och föräldrar trivs med. En attraktiv skola tack var sitt läge och sin miljö. Oxbacksskolan ligger i 120 år gamla lokaler i centrala Södertälje och bidrar med sitt läge till en levande stadskärna i Södertälje och många som bor i Södertälje har en koppling till skolan sedan generationer tillbaka. Nu är Oxbacksskolan hotad, och det vill

Skapad: 2013-05-27 Statistik

Gör din röst hörd för de Äldres framtid på Valöhemmet

NU ärdet dags att REAGERA! Valöhemmethotas av nedläggning hösten 2014, men beslut tas redan nu i höst! Somdet ser ut nu kommer alltså alla boende på Valöhemmet att TVINGAS flytta motsin vilja. Flytta från en TRYGGHET som är så viktig när man är äldre. Ensamär inte alltid stark men om vi TILLSAMMANS står UPP för våra ÄLDRE och visar"högsta hönsen" i kommunen att detta inte är okej, kanske vi kan fåha kvar vårt fina och omtyckta äldreboende i Valö!! Allaär inte stadsråttor, vissa är skogsmöss oavs

Skapad: 2013-11-05 Statistik

Den offentliga Måltiden

Upprop för den offentliga måltiden Aldrig förr har den offentliga måltiden/ skolmaten i Finland hamnat i ett sådant fokus som den är nu. Flera och flera röster höjs för att en förbättring i skolmaten borde ske. Missnöjet stiger bland kockar, kokerskor, föräldrar, elever och även lärare. Maten samlar inte mer varken lärare eller elever till någon måltidsgemenskap, än mindre till någon god och njutningsfull måltidsupplevelse. Skolmaten är inte mera det den en gang var. Maten görs inte mera kärleks

Skapad: 2013-09-23 Statistik

Inget gruppbyte för HT2011 studenter!

Vi vill inte att grupperna ska blandas inför vårt sista år på förskollärarutbildningen!Detta berör studenter som är antagna HT2011 på Malmö Högskolas förskollärarutbildning. Denna lista är tänkt att vara där för oss som känner att vårt demokratiska inflytande har blivit åsidosatt.Var vänlig att inte dela denna till någon annan utanför de antagna studenterna detta berör.

Skapad: 2013-12-26 Statistik

Rädda Pellesberget från biogasanläggningen

Vi är en grupp människor som värnar om Pellesberget, i Gustafs, och om oss kringboende mot den Biogasanläggning som planeras att byggas på berget av Dala Biogas AB.Här gör vi en namninsamling som stöder alla drabbade i närområdet för att kunna stoppa bygget av Biogas anläggningen.Ni som skriver under kan vara "Närboende", "Släkt och vänner" och "bara sympatisörer" Våra argument mot anläggningen. Luktproblem som kan beröra folk upptill 3 km från Pellesberget, för 3 km har det varit på liknade anl

Skapad: 2013-05-02 Statistik

Koggarna kvar i Malmö!

Kulturnämnden i Malmö, med ordförande Daniel Sestrajcic i spetsen, har beslutat att våra koggar ska bort - säljas. Koggarna är väldigt speciella för vår stad. Projekten runt dem - medeltidsmarknaderna, muséet, lunchrestaurangen - är tyvärr redan borta, men visst kan man känna doften av koggarna om man blundar... Du som vill att koggarna ska ligga kvar i Malmö hamn, som tycker att kommunen istället ska satsa på vårt kulturarv, köra igång projekt runt koggarna igen - skriv under! Listan kommer att

Skapad: 2013-12-04 Statistik

Dagvården i Jeppo

Hej! Som ni kanske sett kommer man att öppna ett daghem i Pensala. Det är i sig en positiv sak! Men det är också viktigt att vi bevakar våra intressen så att utvecklingen av dagvården i Jeppo inte påverkas negativt. Ett argument man haft i Pensala är att små barn ska erbjudas dagvård så nära hemmet som möjligt. Samma argument gäller oss Jeppobor. Vi vill att våra barn ska få dagvård i Jeppo och att politikerna satsar på att utveckla dagvården i vår växande by! Om du tycker lika, skriv under och

Skapad: 2013-06-10 Statistik

Protest emot den farliga trådlösa strålningen i samhället idag!

Är DU EMOT den allt mer utökade trådlösa strålningen som vi tvingas på dygnets alla timmar, dag ut & dag in, vecka efter vecka, år efter år, non stop - ifrån dessa allehanda tekniska prylar vi omges av idag, allt ifrån mobilmaster, mobiler, datorer (wifi), surfplattor, mm. mm.  som vi medgorare får finna oss i att utstå pga. utbygnaden av master med strålning avsedda för dessa "tekniska prylar av godo", kan man ju undra???Hur många av oss i detta land anser att det är bra att den trådlösa

Skapad: 2013-01-25 Statistik

Hjälpfamiljensalihistanna

De tre föräldarar lösa syskonen ska utvisas och tillbaks till seriben där de inte har en framtid. Får de åka tillbaka kommer allt sluta illa, familjen har varit med om mycket och behöver all hjälp de kan få. Så var snäll och visa ditt stöd allt du behöver att att skriva ditt namn! Tack på förhand

Skapad: 2013-11-22 Statistik

SVT-avgiften är ovärdig en demokratisk stat.

SVT-avgiften, som i massmedia brukar kallas för tv-avgiften, eller tv-licensen, vilar på ett antagande att Public Service i Sverige år 2013 är beroende av en traditionell, analog, tv-mottagare. När man nu har börjat ta betalt för de apparater vi har i våra hem och i våra privatliv, gör man det med anspråket att Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Utbildningsradion AB och aktiebolaget Radiotjänst AB kan leva upp till en opartisk, objektiv och icke politikerstyrd s k "Public Service". Ett b

Skapad: 2013-04-17 Statistik

Bättre fritidsverksamhet på Vasaskolan!

Till barn- och utbildningsnämnden (BUN) i Strängnäs kommun Vi vill ha en bättre fritidsverksamhet på Vasaskolan! Vi är rädda om våra barn och personalen på fritids. Idag är det alldeles för stora barngrupper och varken barn eller personal mår bra. Personalen kan inte göra ett bra jobb och barnen får inte den stimulans och tillsyn som det har rätt till. Vi vill att våra barn har tillgång till fritidspersonal som trivs på sitt arbete och att våra barn får en bra vistelse. Enligt 14 kap. 2 § skol

Skapad: 2013-10-08 Statistik

Hjälp oss att rädda Berghems skog!

Vi tycker att de nya byggplanerna (tilläggsbebyggelsen vid Snö- och Dimvägen) i den av Järfälla kommun föreslagna detaljplanen för Berghemsområdet (Berghem 1:153 m.fl.) med datum 2013-06-03 är oacceptabla och borde skrotas. Vi tycker att Berghems skog måste bevaras som ett viktigt naturområde! Detaljplaneförslaget går att läsa i sin helhet via följande länk: http://jarfalla.se/download/18.3142a62213f0e3169e28000589/5+2+Berghem+Planbeskrivning+2013-06-03.pdf

Skapad: 2013-09-01 Statistik

Bromsa lärarlegitimationen! Gör en konsekvensanalys!

Nyheter om bakslag i lärarlegitimationsreformen haglar och istället för att i grunden ändra ett dåligt genomtänkt beslut införs nu godtyckliga undantagsregler för att "rädda vad som räddas kan". Det handlar mer om prestige än begåvad politik. Och det är Sveriges nuvarande och framtida elever och lärare som drabbas. Vi kräver därför 1. Bromsa lärarlegitimationsreformen på obestämd framtid!2. Utred en gång för alla kostnad och konsekvens av reformen!3. Agera utifrån utredningens resultat! Visar en

Skapad: 2013-05-17 Statistik

Vi vill ha kvar filmjölksbuffén!

När skolan inte hade varmkök ställde de fram filmjölk och flingor varje dag som man kunde ta när som helst. Nu när köket är lagat har de tagit bort filmjölksbuffén som alla elever tyckte om. Skriv på här om du vill att skolan ska fortsätta med filmjölken även fast den riktiga maten är tillbaka!

Skapad: 2013-10-14 Statistik