Bromsa lärarlegitimationen! Gör en konsekvensanalys!

Nyheter om bakslag i lärarlegitimationsreformen haglar och istället för att i grunden ändra ett dåligt genomtänkt beslut införs nu godtyckliga undantagsregler för att "rädda vad som räddas kan". Det handlar mer om prestige än begåvad politik. Och det är Sveriges nuvarande och framtida elever och lärare som drabbas.

Vi kräver därför

1. Bromsa lärarlegitimationsreformen på obestämd framtid!
2. Utred en gång för alla kostnad och konsekvens av reformen!
3. Agera utifrån utredningens resultat!

Visar en utredning att lärarlegitimationsreformen bara kostar men inte kommer att ge önskad effekt, lägg då omedelbart ner. Om utredningen visar positivt besked, skapa då regler som är genomförbara både nu och på sikt.