Folkomröstning om Skånes självständighet

Skåne togs med våld och införlivades i Sverige. Skåningarna har aldrig själva fått välja sin framtid. Teaterrepubliken anser att det är hög tid för en folkomröstning om Skånes självständighet. Vare sig du stödjer eller motsätter dig ett självständigt Skåne – skriv under! En folkomröstning är det enda demokratiska sättet att avgöra frågan.

 

Teaterrepubliken och Teater 23 spelar föreställningen Skånes befrielsefront i Malmö 7/3–14/4.