SVT-avgiften är ovärdig en demokratisk stat.

SVT-avgiften, som i massmedia brukar kallas för tv-avgiften, eller tv-licensen, vilar på ett antagande att Public Service i Sverige år 2013 är beroende av en traditionell, analog, tv-mottagare.

När man nu har börjat ta betalt för de apparater vi har i våra hem och i våra privatliv, gör man det med anspråket att Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Utbildningsradion AB och aktiebolaget Radiotjänst AB kan leva upp till en opartisk, objektiv och icke politikerstyrd s k "Public Service". Ett begrepp som man i vardagstal kan översätta till: "I Allmänhetens Tjänst" eller "I Svenska Folkets Tjänst".

Samtidigt borde varje politiker, företagare och annan administrativt verksam personal i Sverige, redan känna till att de allra flesta, både myndigheter, företag och privatpersoner, förutsätter att de allra flesta svenskar idag har:

en tv-apparat med digitalbox

en dator med internet-uppkoppling

en smartphone (en mer avancerad mobiltelefon)

en surfplatta

en dvd-spelare med lagring

Och att dessa apparater finns både i och utanför svenska bostadshushåll och svenska kosthushåll.

 

Den hotbild som framträder idag, är att aktiebolaget Radiotjänst AB håller på att utvecklas till en myndighet, utanför de redan etablerade kontroll-myndigheternas lagliga, legitima, begränsningar och befogenheter.

Likt ett Stasi, som det såg ut i det forna Östtyskland, DDR, där Stasi förföljde, avlyssnade, begränsade och ibland till och med "gjorde sig av med" medborgare som de ansåg vara farliga för den östtyska staten.

Detta påstående kan, vid en första anblick, låta löjeväckande, likt en konspirationsteori, eller en rättshaverists fantasier.

Men icke.

Radiotjänst AB hade, innan den nya lagstiftningen kom till, en så kallad "pejlingsutrustning". Den skulle avslöja de "tv-licensskolkare" som gömde sin analoga tv-apparat i garderoben, i garaget, i källaren, eller uppe på vinden. De menade tydligen att "pejlingsutrustningen" även kunde ge utslag både när TV:n var urkopplad från det elektriska nätet, eller till och med trasig.

Men, vilka metoder kommer Radiiotjänst AB i framtiden att använda för att avslöja "licensskolkare" som innehar en dator med internet-uppkoppling, en smartphone, en surfplatta, en dvd-spelare med lagring, en tv-apparat med digitalbox, eller någon annan SVT-mottagare?

Men, svarar politiker och andra makthavare: " - Alla ska väl vara med och betala för Public Service?!"

Jodå! Javisst! Men varför då bara de som har någon av dessa SVT-mottagare? Varför inte också de som inte har någon mottagar-utrustning alls, men som ändå måste eller önskar ta del av den information som sänds ut från SVT, SR eller UR?

Den nya "teknikneutrala" avgiften är utformad så att den riktar sig till människor, svenska medborgare, som "kanske" har någon av ovan nämnda apparater.

Men är det inte istället så, att alla svenskar idag har någon av dessa apparater i sin omedelbara närhet, eller i sitt hushåll, hemmavid?

De som har utformat och, med sitt namn och sin ställning, godkänt denna "teknikneutrala lag", bör omedelbart ställas mot väggen och svara på hur de kom fram till att det finns en grupp i Sverige idag, som varken har några av dessa apparater, och som är helt befriade från att ta del av information som betecknas som Public Service.

De jag tänker på, är naturligvis Finansminister Anders Borg, Kulturminister Lena Adelsohn-Liljeroth, VD för Sveriges Television, och ledamot i Radiotjänst AB; Eva Hamilton. Samt VD för Radiotjänst AB, Carl - Gustav Johansson.

Med den uppåt-väggarna-lagstiftning som de har utformat och godkänt, bör de genast se till så att alla som har betalat den nya SVT-avgiften, omedelbart får tillbaka sina pengar.

Samt att alla som, direkt eller indirekt, har nytta eller tar del av den information som kallas Public Service, också är med och betalar för den.

Man ska kunna betala siina räkningar i sin internet-bank, utan att vara tvungen att betala någon SVT-avgift!