Stoppa utvisningen av två oskyldiga barnen, Billur och Raul

Migrationsverket kommer att utvisa nioåriga Billur och hennes sjuårige lillebror Raul till Azerbajdzjan, ett land familjen flytt ifrån på grund av tortyr och hedersvåld. Familjen kom till Sverige år 2005, då flickan var 14 månader gammal. Pojken har levt hela sitt liv i Sverige.

Eftersom båda föräldrarna är psykiskt sjuka efter traumatiserande upplevelser i hemlandet, och mamman varit inskriven på psykiatrisk klinik under långa perioder, har Socialtjänsten i Sverige beslutat att barnen ska vara familjehemsplacerade. Sedan två år tillbaka bor syskonen i ett familjehem i Falun.

Nu ska barnen utvisas till Azerbajdzjan tillsammans med de biologiska föräldrarna. Föräldrar vars psykiska ohälsa innebär att de inte kan ta hand om barnen. Socialtjänsten i Sverige menar att utvisning kommer innebära att barnen kommer " ta bestående skada i sin psykosociala utveckling". Vidare påtalar Migrationsverkets dom att ”Eftersom föräldrarna inte klarar av att ta hand om dem, saknas vuxna som kan sörja för dem i Azerbajdzjan”.

En LVU-utredning understryker att utvisning är en direkt livsfara för barnen då föräldrarna i samtal med socialtjänsten och psykiatrin uttryckt att de vid en eventuell hemresa inte kommer ha något annat val än att ta sina och barnens liv. Idag träffar barnen sina föräldrar regelbundet, under övervakning.

Båda barnen talar flytande svenska och är helt och hållet integrerade i Sverige. Barnen har även knutit an mycket väl till familjehemsföräldrarna.

Skriv under i protest mot utvisning av dessa barn!

http://bloggar.aftonbladet.se/oppengranskningmigrationsverket/2012/10/foraldrarna-kan-inte-ta-hand-om-sina-barn-nu-utvisas-de-tillsammans/

Bahareh Andersson    Kontakta namninsamlingens skapare