Hjälp oss att rädda Berghems skog!

Vi tycker att de nya byggplanerna (tilläggsbebyggelsen vid Snö- och Dimvägen) i den av Järfälla kommun föreslagna detaljplanen för Berghemsområdet (Berghem 1:153 m.fl.) med datum 2013-06-03 är oacceptabla och borde skrotas.

Vi tycker att Berghems skog måste bevaras som ett viktigt naturområde!

Detaljplaneförslaget går att läsa i sin helhet via följande länk:

http://jarfalla.se/download/18.3142a62213f0e3169e28000589/5+2+Berghem+Planbeskrivning+2013-06-03.pdf