Härryda Kommuns övertagande av enskilda vägar från Vägföreningen.

Till Fastighetsägarna i Gärdesområdet

Angående Härryda Kommuns övertagande av enskilda vägar från Vägföreningen.

Enligt plan- och bygglagen ska kommunen vara huvudman för vägar inom tätbebyggda områden med detaljplan.

Den 30 januari 2012 antog kommunalfullmäktige i Härryda kommun därför en strategi om att ta över enskilda vägar. De vägar som berörs ligger bland annat inom Gärdesområdet.

Kommunens strategi är att ta över enskilda vägar en bit i taget. Vårt område är nu på tur. När kommunen ska ta över en väg görs en bedömning av standarden. Om det finns behov av upprustning får berörda fastigheter dela på kostnaden. Så kommer det att bli i vårt område.

Vi är några fastighetsägare som har formulerat synpunkter kring detta i den skrivelsen vi delat ut till er i Gärdesområdet.

Vi anser att:

”Eventuella gatukostnadsavgifter i samband med att kommunen övertar vägföreningen ska inte belasta fastighetsägarna utan ska betalas av kommunen via skattemedel.”

Om ni övriga fastighetsägare delar våra synpunkter skriv då under denna namninsamling!

Kontaktpesoner är Agneta o Jan Eriksson-Sjöstrand som nås på telefon 073 – 932 73 91

Våra skriftliga synpunkter tillsammans med 115 namnunderskrifter lämnades till kommunen den 29 april.

Du har dock fortfarande möjlighet att skriva under med ditt namn, eftersom namninsamlingen ligger kvar tillsvidare.

FYLL I FÖRNAMN, EFTERNAMN, ORT, LAND, BOSTADSADRESS SAMT EVENTUELL E-POST NEDAN!

Tack!


Agneta Sjöstrand    Kontakta namninsamlingens skapare