Inget gruppbyte för HT2011 studenter!

Vi vill inte att grupperna ska blandas inför vårt sista år på förskollärarutbildningen!

Detta berör studenter som är antagna HT2011 på Malmö Högskolas förskollärarutbildning. Denna lista är tänkt att vara där för oss som känner att vårt demokratiska inflytande har blivit åsidosatt.

Var vänlig att inte dela denna till någon annan utanför de antagna studenterna detta berör.