Rädda Pellesberget från biogasanläggningen

Vi är en grupp människor som värnar om Pellesberget, i Gustafs, och om oss kringboende mot den Biogasanläggning som planeras att byggas på berget av Dala Biogas AB.

Här gör vi en namninsamling som stöder alla drabbade i närområdet för att kunna stoppa bygget av Biogas anläggningen.
Ni som skriver under kan vara "Närboende", "Släkt och vänner" och "bara sympatisörer"

Våra argument mot anläggningen.

  1. Luktproblem som kan beröra folk upptill 3 km från Pellesberget, för 3 km har det varit på liknade anläggningar. Närmaste huset är      ca:300 från anläggningen.
  2. Våra hus kan bli osäljbara.
  3. Den ökande trafiken, folk längs vägen mellan Gustafs till Fäggeby kommer att känna av problemen.
  4. Vårt vatten är vi oroade för.