NEJ TACK till fler jobbskatteavdrag.

För mig är den solidariska kampen den viktigaste. Jag ser hur fler och fler blir utstämplade och utförsäkrade. Jag ser hur barnfattigdomen ökar. Jag ser hur välfärden sakta men säkert håller på att nedmonteras. Detta i ett Sverige där välfärden varit ett, i positiv bemärkelse, stort och omtyckt ämne som andra länder världen över varit avundsjuka på. Den välfärden nedmonteras nu bit för bit av alliansen med moderaterna i spetsen. Säg nej till den nedmontering som sker i det svenska samhället där skola, vård och omsorg får allt mindre resurser.