Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #34

2015-02-02 19:53

En självklarhet!
Finns väl inget annat yrke som har befogenheter utan ansvar!