Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #36

2015-02-03 09:12

kämpar för rättvisan, har sett alldeles för ofta hur tjänsteman "hämnas" när man klagar