Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!

Quoted post


Gäst

#37

2015-02-03 14:58

Detta bör även omfatta politiker och i båda fallen retroaktivt i tid motsvarande preskriptionstiden för respektive orsakad skada. Dvs. om någon hotat ta livet av sig och gjort det efter att tjänstemän nekat hjälp/politiker infört lagar som nekar/försvårar hjälp så ska det räknas som mord.

Svar

Seija

#38 Re:

2015-02-03 16:31:01

#37: -