Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #37

2015-02-03 14:58

Detta bör även omfatta politiker och i båda fallen retroaktivt i tid motsvarande preskriptionstiden för respektive orsakad skada. Dvs. om någon hotat ta livet av sig och gjort det efter att tjänstemän nekat hjälp/politiker infört lagar som nekar/försvårar hjälp så ska det räknas som mord.