Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #30

2015-01-08 14:11

Självklart skall myndighetspersoner vara ansvariga för sina beslut, detta innebär också att dem skall vara ersättningsskyldiga för felaktiga beslut. Dem skall också kunna åtalas om dem ej följer reglementet utan tar eget beslut efter eget tycke.