Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #47

2015-02-09 17:40

Tjänstemannaansvar har jag önskat ända sedan mitten av 80 talet, så jag önskar verkligen att detta är genomförbart.