Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #28

2015-01-06 19:15

Ett led i upprättandet av den moraliska kompassen, och ingen kan gömma sig bakom ett snedvridet regelsystem