Återinför Tjänstemannaansvaret enligt Finsk modell!


Gäst

/ #31

2015-02-02 09:32

Tjänstemannaansvaret är grundbulten i ett - för den enskilde medborgaren - humant OCH rättvist samhälle. Idag kan svenska byråkrater helt riskfritt kränka medborgarens rättigheter.