Mest populära namninsamlingar

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Östersjön ÄR INTE en avstjälpningsplats för batteriindustrin

68143 Skapad: 2024-02-15 Statistik

Nu räcker det! Orpos regering måste avgå

13066 Skapad: 2023-07-15 Statistik

Rädda Radio Extrem - Pelastakaa Radio Extrem

12567 Skapad: 2007-11-22 Statistik

Raseborgs järnvägs övergångs olyckas utredning skall avslutas

12531 Skapad: 2019-10-11 Statistik

Bevara Yles svenska nyheter - Bevara public service!

11079 Skapad: 2007-12-02 Statistik

VEIKKO PÄÄTALOS KAMP FÖR PERSONLIG ASSISTANS

8902 Skapad: 2017-10-14 Statistik

Resurskravet bort från den kommande funktionshinderlagen

6964 Skapad: 2019-05-18 Statistik

Upprop för att flera tåg ska stanna vid Bennäs station - Vetoomus Pännäisten rautatieaseman junavuor

4265 Skapad: 2016-04-25 Statistik

Ställningstagande mot nedskärningspolitiken

4084 Skapad: 2015-11-11 Statistik

Nej till Esbogårds stenbrott

3292 Skapad: 2014-05-29 Statistik

Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!

2834 Skapad: 2014-10-27 Statistik

Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna

2174 Skapad: 2015-09-22 Statistik

Etableringen av jättedagis måste stoppas

2159 Skapad: 2024-02-10 Statistik

Inga flera vindkraftsparker nära Österbottens kust / Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

2267 Skapad: 2023-02-23 Statistik

Stoppa utvisningen av yrkesutbildade Abbi / Pysäyttäkää lähihoitaja Abbin karkotus

1950 Skapad: 2024-02-20 Statistik

Bevara Hitis sjöbevakningsstation

1804 Skapad: 2022-03-29 Statistik

Glyfosatprodukter bort från detaljhandeln!

1626 Skapad: 2020-07-06 Statistik

Fjärrtågsförbindelsen till Kyrkslätt bör bevaras

1613 Skapad: 2016-02-01 Statistik

Let Delhi House keep their terrace

1578 Skapad: 2021-09-23 Statistik

Undervisning i antikens kultur och klassisk arkeologi bör fortsätta i Helsingfors!

25 Skapad: 2018-05-11 Statistik