2013 års mest populära namninsamlingar - Finland

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

vi som ska ha kvar slöjdskola i Tärjär

vi har en stor önskan att terjärv slöjdskola ska få hållas i terjärv å inte flyttas till Jakobstad slöjdskolan hör till Terjärv

Skapad: 2013-08-27 Statistik

Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till

Vi vill bevara Djupsjöbacka skola och få minst ett år till, vilket vi enligt kommunens utbildningspolitiska program borde ha rätt till.

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Ambulansen i Nedervetil

MERA BEREDSKAPSTID FÖR AMBULANSEN STATIONERAD I NEDERVETIL ! Inom ambulansverksamheten och första vården är det stora förändringar på kommande. Politikerna har gjort upp en ”palvelutaso päätös” hösten 2012 där det är klargjort att sjukvårdsdistriktet (Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt) börjar ta hand om, och äga, verksamheten fr.o.m. 1.1.2014. Detta medföljer att ambulansen i Nedervetil lämnar vid brandstationen, men beredskapen minskar till 12 h varje dag. nattetid kommer således ambul

Skapad: 2013-07-19 Statistik

JA till Citymarket till Raseborg

Vi är för en Citymarket i Raseborg. Det är goda möjligheter för staden att utvecklas och skapar mera arbetsplatser till regionen. Kan även gagna de lokala företagen om kundkretsen ökar i regionen.       Olemme Citymarketin puolesta Raaseporiin. Kaupunki saa hyvät kehittymismahdollisuudet ja täten alueelle syntyy enemmän työpaikkoja. Voi myös olla hyväksi paikallisille yrityksille jos alueen asiakaskunta kasvaa.     Här är den senaste debatten. Tässä on viimein keskustelu. http://svenska.yle.fi/a

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Dagvården i Jeppo

Hej! Som ni kanske sett kommer man att öppna ett daghem i Pensala. Det är i sig en positiv sak! Men det är också viktigt att vi bevakar våra intressen så att utvecklingen av dagvården i Jeppo inte påverkas negativt. Ett argument man haft i Pensala är att små barn ska erbjudas dagvård så nära hemmet som möjligt. Samma argument gäller oss Jeppobor. Vi vill att våra barn ska få dagvård i Jeppo och att politikerna satsar på att utveckla dagvården i vår växande by! Om du tycker lika, skriv under och

Skapad: 2013-06-10 Statistik

Den offentliga Måltiden

Upprop för den offentliga måltiden Aldrig förr har den offentliga måltiden/ skolmaten i Finland hamnat i ett sådant fokus som den är nu. Flera och flera röster höjs för att en förbättring i skolmaten borde ske. Missnöjet stiger bland kockar, kokerskor, föräldrar, elever och även lärare. Maten samlar inte mer varken lärare eller elever till någon måltidsgemenskap, än mindre till någon god och njutningsfull måltidsupplevelse. Skolmaten är inte mera det den en gang var. Maten görs inte mera kärleks

Skapad: 2013-09-23 Statistik

Låt Lisa komma hem!

Namninsamlingen kommer att finn s tills Lisa har fått komma hem igen. Vi som skriver under denna namninsamling kräver att socialtjänsten i Botkyrka som genom sitt beslut och agerande ryckt upp Lisa från hennes familj, identitet, ursprung och trygghet omdelbart ska ändra sitt beslut och låta henne få flytta hem igen! Vi kräver även att socialnämnden i Botkyrka som klubbat igenom omplaceringen och omhändertagandet av Lisa ser över detta ärende igen och omedlbart låter Lisa flytta hem igen! Till so

Skapad: 2013-01-07 Statistik

Simstrand till Gammelboda

Raseborgs stad håller på att starta planeringen med att utvidga Gammelboda bostadsområdet ytterligare. Staden har formulerat följande målsättningar till området: -  huvudmålsättning är att planera en utvidgning av Gammelboda bostadsområde västerut med bl.a. havsnära småhustomter-  att anpassa småhustomterna till terrängen så att de högst belägna bergsområdena bildar närrekreationsområden- att planera större närrekreationsområden som sammanhänger med närrekreationsområden i Gammelboda detaljplane

Skapad: 2013-06-05 Statistik

bevara den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare

Egentliga Finlands NTM central har planer på att riva den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare. Detta skulle betyda att inga djupgående båtar skulle kunna besöka Hitis mera. Vi som har skrivit under motsätter oss att bryggan rivs och kräver att den repareras istället. Varsinais-suomen ELY keskuksella on suunnitelmia poistaa vikaren vanhan yhteysaluksenlaiturin. Tämä tarkoittaisi että kaikki syvä käyvät veneet eivät enää voisi tulla käymään Hiittisissä. Me joka olleet allekirjoittaneet vaadimme

Skapad: 2013-07-17 Statistik

Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) hotas av nedläggning och arkivsamlingarna ska flyttas till Uppsala. Det vägrar vi ställa upp på. Det norrländska folkets språk och kultur ska stanna där det hör hemma. I Norrland. Mer information hittar ni på www.facebook.com/bevaraDAUM

Skapad: 2013-06-20 Statistik

Beslutet att upphöra utbildning av hästskötare bör omprövas

Till direktionen för Yrkesakademin i Österbotten Vi undertecknade företag, företagare och föreningar inom hästhushållning och hästsport anser att Yrkesakademin i Österbotten bör ompröva sitt beslut om att upphöra med utbildning av hästskötare. Som motivering till vårt yrkande vill vi framföra följande: Hästarnas antal ökar och allt fler företag uppstår kring hästuppfödning och uppstallning av hästar. I Österbotten finns många utövare av rid- och travsport. Branschen är i ständig tillväxt

Skapad: 2013-05-03 Statistik

Bevara bussturen 19.00 från Kimito till Åbo.

  Vädjan till Vainion Liikenne om att bevara sista bussturen kl. 19.00 från Kimito till Åbo. I Kimitoön studerar tillsammans nästan 200 barn och unga i Musikinstitutet Arkipelag. Av de lärare som undervisar dessa elever kommer största delen från annan ort (de flesta från Åbo). Undervisningen måste av naturliga skäl ske efter skoldagen. Detta betyder att lärarnas arbetsdagar koncentreras till sen eftermiddag och kväll. Eftersom Musikinstitutet Arkipelag får lagstadgat statsunderstöd för undervisn

Skapad: 2013-04-07 Statistik

NEJ till rovdjurspropositionen!

NU måste vi hjälpa våra rovdjur och det är bråttom! Den nya siffran för vargstammen hamnade på en intervall av 170 - 270 stycken i Sverige. Det anses alltså, av regeringen, leda till en "gynnsam  bevarandestatus" för vargen i Sverige. Detta kommer att sluta med utrotning! __________________________________ Regeringen överlämnar rovdjursproposition till riksdagen Regeringen beslutade idag att överlämna propositionen En hållbar rovdjurspolitik (prop. 2012/13:191) till riksdagen. - Med dagens b

Skapad: 2013-11-25 Statistik

Näringsrikare och smakrikare skollunch

Trots de nationella näringsrekommendationerna är skillnaderna stora gällande satsningarna på skolmat i Finland. Enligt en undersökning av Institutet för hälsa och välfärd 2010 satsade Åbo minst i Svenskfinland på skolmaten, 0,65 € per portion, medan Lovisa var i topp med en genomsnittlig råvarukostnad på 1,12 €. Det ska inte få vara fast i vilken kommun man råkar bo i när det gäller rätten till en kvalitativ skolmat. Det blir också allt vanligare att använda hel- och halvfabrikat i skolmaten, nå

Skapad: 2013-02-10 Statistik

Stoppa sköldkörtelskandalen

Levaxin är medicinen vi med sjukdom i sköldkörteln erbjuds och många patienter mår alldeles utmärkt på den men, det finns även många sominte återfår sin hälsa med Levaxin,som är ett syntetiskt hormon, utan mår mycket dåligt med kvarstående symtom av hypotyreos eller hypertyreos. Jag vill att detta ska belysas inom läkarvården! Dessa människor står idag utan hjälp och medicin, trots att alternativ behandling och kunskap finns. Det finns fler godkända mediciner såsom Liothyronin och Naturlig sköld

Skapad: 2013-11-11 Statistik

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Varje år dödas tusentals friska, hemlösa katter slentrianmässigt på order av våra Länsstyrelser. Detta sker utan att katterna först har undersökts och bedömts på ett professionellt sätt. Som försvar hänvisas ofta till studier som - efter kontakt med forskarna - visat sig vara misstolkade av länsstyrelserna. Bristen på relevant kunskap hos dessa myndigheter och oviljan att ta del av kunskap och relevant forskning om hemlösa katter är påtaglig. Tjänstemännen, som får sina anställningar betalda av

Skapad: 2013-03-03 Statistik

FyrverkeriBegränsningar

Förbjud den fria användningen av fyrverkerier och pyroteknik för privatpersoner.Stoppa den idag tillåtna försäljningen av fyrverkerier och pyroteknik till privatpersoner. Fyrverkerier ska skötas av stat, kommuner, föreningar eller klubbar. Dessa kan anordna fyrverkerier, med fastställda start och stopptider på särskilt utvalda platser. Alla får då möjligheten att uppleva fyrverkerierna, samtidigt skulle riskerna att någon kommer till skada,bli traumatiserad, upplever ångest eller andra obehag, b

Skapad: 2013-02-18 Statistik

Förläng inte praktiktiden för frisörstuderanden inom YA

Till YA:s direktion och övriga berörda parter   Protestlista mot förlängd inlärning i arbete (IA) för frisörstuderanden på  YA.   Vi har  fått veta att man inom YA planerar att förlänga inlärning i arbete för studeranden. Nuvarande inlärning i arbete är 12 veckor (2 perioder) på tvåan och lika mycket på trean. Det nya förslaget är 18 veckor (3 perioder) på tvåan och lika mycket på trean.   Vi frisörföretagare och frisörer anser att inlärning i arbete inte skall förlängas p.g.a.   Totala tid

Skapad: 2013-04-14 Statistik

Bevara ryska professuren vid Åbo Akademi

Att universiteten i Finland i dag står inför sparåtgärder är ett faktum. Ett av sparförslagen vid Humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi är att professuren i ryska dras in när nuvarande professor går i pension i juli 2013. Detta skulle innebära att man i framtiden inte kan söka in till ämnet ryska eftersom ämnet skulle reduceras till ett biämne. Samtidigt skulle ämnet inte längre utexaminera magistrar. Man behöver bara ta en titt på kartan för att förstå varför ryskan är så viktig i Finland. Me

Skapad: 2012-11-26 Statistik

Stoppa kilometerskatten i Finland!

Denna namninsamling är skapad som ett försök att göra Finlands politiker uppmärksamma på hur många av Finlands invånare som är emot det idiotiska förslaget om att göra om fordonsskatten så att den baseras på hur många kilometer man kör.Skriv gärna under och sprid vidare (dela på facebook, twitter, via e-mail etc.) om du hör till dem som är emot detta rent utsagt idiotiska förslag!Tack på förhand!

Skapad: 2013-12-20 Statistik