2013 års mest populära namninsamlingar - Finland

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2024) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

vi som ska ha kvar slöjdskola i Tärjär

Skapad: 2013-08-27 Statistik

Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Ambulansen i Nedervetil

Skapad: 2013-07-19 Statistik

JA till Citymarket till Raseborg

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Dagvården i Jeppo

Skapad: 2013-06-10 Statistik

Den offentliga Måltiden

Skapad: 2013-09-23 Statistik

Låt Lisa komma hem!

Skapad: 2013-01-07 Statistik

Simstrand till Gammelboda

Skapad: 2013-06-05 Statistik

bevara den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare

Skapad: 2013-07-17 Statistik

Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

Skapad: 2013-06-20 Statistik

Beslutet att upphöra utbildning av hästskötare bör omprövas

Skapad: 2013-05-03 Statistik

Bevara bussturen 19.00 från Kimito till Åbo.

Skapad: 2013-04-07 Statistik

NEJ till rovdjurspropositionen!

Skapad: 2013-11-25 Statistik

Näringsrikare och smakrikare skollunch

Skapad: 2013-02-10 Statistik

Stoppa sköldkörtelskandalen

Skapad: 2013-11-11 Statistik

Sluta avliva katter med mina skattepengar!

Skapad: 2013-03-03 Statistik

FyrverkeriBegränsningar

Skapad: 2013-02-18 Statistik

Förläng inte praktiktiden för frisörstuderanden inom YA

Skapad: 2013-04-14 Statistik

Bevara ryska professuren vid Åbo Akademi

Skapad: 2012-11-26 Statistik

Stoppa kilometerskatten i Finland!

Skapad: 2013-12-20 Statistik