2013 års mest populära namninsamlingar - Finland

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

vi som ska ha kvar slöjdskola i Tärjär

vi har en stor önskan att terjärv slöjdskola ska få hållas i terjärv å inte flyttas till Jakobstad slöjdskolan hör till Terjärv

Skapad: 2013-08-27 Statistik

Vi som kräver att Djupsjöbacka skola får minst ett år till

Vi vill bevara Djupsjöbacka skola och få minst ett år till, vilket vi enligt kommunens utbildningspolitiska program borde ha rätt till.

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Ambulansen i Nedervetil

MERA BEREDSKAPSTID FÖR AMBULANSEN STATIONERAD I NEDERVETIL ! Inom ambulansverksamheten och första vården är det stora förändringar på kommande. Politikerna har gjort upp en ”palvelutaso päätös” hösten 2012 där det är klargjort att sjukvårdsdistriktet (Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt) börjar ta hand om, och äga, verksamheten fr.o.m. 1.1.2014. Detta medföljer att ambulansen i Nedervetil lämnar vid brandstationen, men beredskapen minskar till 12 h varje dag. nattetid kommer således ambul

Skapad: 2013-07-19 Statistik

JA till Citymarket till Raseborg

Vi är för en Citymarket i Raseborg. Det är goda möjligheter för staden att utvecklas och skapar mera arbetsplatser till regionen. Kan även gagna de lokala företagen om kundkretsen ökar i regionen.       Olemme Citymarketin puolesta Raaseporiin. Kaupunki saa hyvät kehittymismahdollisuudet ja täten alueelle syntyy enemmän työpaikkoja. Voi myös olla hyväksi paikallisille yrityksille jos alueen asiakaskunta kasvaa.     Här är den senaste debatten. Tässä on viimein keskustelu. http://svenska.yle.fi/a

Skapad: 2013-09-14 Statistik

Dagvården i Jeppo

Hej! Som ni kanske sett kommer man att öppna ett daghem i Pensala. Det är i sig en positiv sak! Men det är också viktigt att vi bevakar våra intressen så att utvecklingen av dagvården i Jeppo inte påverkas negativt. Ett argument man haft i Pensala är att små barn ska erbjudas dagvård så nära hemmet som möjligt. Samma argument gäller oss Jeppobor. Vi vill att våra barn ska få dagvård i Jeppo och att politikerna satsar på att utveckla dagvården i vår växande by! Om du tycker lika, skriv under och

Skapad: 2013-06-10 Statistik

Den offentliga Måltiden

Upprop för den offentliga måltiden Aldrig förr har den offentliga måltiden/ skolmaten i Finland hamnat i ett sådant fokus som den är nu. Flera och flera röster höjs för att en förbättring i skolmaten borde ske. Missnöjet stiger bland kockar, kokerskor, föräldrar, elever och även lärare. Maten samlar inte mer varken lärare eller elever till någon måltidsgemenskap, än mindre till någon god och njutningsfull måltidsupplevelse. Skolmaten är inte mera det den en gang var. Maten görs inte mera kärleks

Skapad: 2013-09-23 Statistik

Låt Lisa komma hem!

Namninsamlingen kommer att finn s tills Lisa har fått komma hem igen. Vi som skriver under denna namninsamling kräver att socialtjänsten i Botkyrka som genom sitt beslut och agerande ryckt upp Lisa från hennes familj, identitet, ursprung och trygghet omdelbart ska ändra sitt beslut och låta henne få flytta hem igen! Vi kräver även att socialnämnden i Botkyrka som klubbat igenom omplaceringen och omhändertagandet av Lisa ser över detta ärende igen och omedlbart låter Lisa flytta hem igen! Till so

Skapad: 2013-01-07 Statistik

Simstrand till Gammelboda

Raseborgs stad håller på att starta planeringen med att utvidga Gammelboda bostadsområdet ytterligare. Staden har formulerat följande målsättningar till området: -  huvudmålsättning är att planera en utvidgning av Gammelboda bostadsområde västerut med bl.a. havsnära småhustomter-  att anpassa småhustomterna till terrängen så att de högst belägna bergsområdena bildar närrekreationsområden- att planera större närrekreationsområden som sammanhänger med närrekreationsområden i Gammelboda detaljplane

Skapad: 2013-06-05 Statistik

bevara den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare

Egentliga Finlands NTM central har planer på att riva den gamla förbindelsebåtsbryggan i vikare. Detta skulle betyda att inga djupgående båtar skulle kunna besöka Hitis mera. Vi som har skrivit under motsätter oss att bryggan rivs och kräver att den repareras istället. Varsinais-suomen ELY keskuksella on suunnitelmia poistaa vikaren vanhan yhteysaluksenlaiturin. Tämä tarkoittaisi että kaikki syvä käyvät veneet eivät enää voisi tulla käymään Hiittisissä. Me joka olleet allekirjoittaneet vaadimme

Skapad: 2013-07-17 Statistik

Bevara DAUM. Arkivet kvar i Norrland!

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM) hotas av nedläggning och arkivsamlingarna ska flyttas till Uppsala. Det vägrar vi ställa upp på. Det norrländska folkets språk och kultur ska stanna där det hör hemma. I Norrland. Mer information hittar ni på www.facebook.com/bevaraDAUM

Skapad: 2013-06-20 Statistik