Glyfosatprodukter bort från detaljhandeln!

Med denna adress vädjar vi till detaljhandelns kedjor (Kesko, SOK osv) att sluta sälja produkter som innehåller glyfosat.

 

Glyfosat är ett gift som påverkar växternas shikimatomlopp som dödar dem (med undantag för de genmanipulerade växter som gjort dem resistenta just mot glysofat). Mänskor och djur saknar detta shikimatomlopp och därför har man trott att det inte påverkar dem. Glyfosat har sedermera upptäckts påverka också mikrober shikimaatomlopp, som gör att glysofat är farligt också för mänskor och djur.

 

Adressens målsättning är att få bort glysofatprodukter från marknaden i hela Finland och vi vädjar till detaljhandeln att sluta sälja dessa produkter och till kommuner att sluta använda dem. Adressen skickas till miljöministeriet och till riksdagens miljöutskott för åtgärder på nationell nivå.

 

Adressen tar inte ställning till professionell användning av glysofat inom jordbruket och i fråga om bekämpningen av invasiva arter.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Lotta Laaksonen kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...