Bevara Hitis sjöbevakningsstation

Gränsbevakningen ser över sin organisation med en plan som kommer att implementeras från år 2024. Enligt denna plan kommer Hitis sjöbevakningsstation i sin nuvarande form att upphöra och personalen stationeras någon annanstans.

Vi undertecknade anser att sjöbevakningsstationens nuvarande funktion och placering är optimal. En förflyttning till annan ort försämrar avsevärt på både ortsbefokningens, de otaliga sommargästernas och båtfolkets trygghet. Vi anser, att både sjöräddningsberedskapen som gränsbevakningen ansvarar för, och stationens omfattande samarbete i uppdrag som övriga myndigheter ansvarar för, blir allvarligt lidande om stationen flyttas till annan ort. Myndighetssammarbetet omfattas bland annat av trygg transport av patienter, räddningsverkets uppdrag och polisiära uppdrag.

Vi understryker att den grundtrygghet som Hitis sjöbevakningsstation och dess nuvarande placering i denna del av skärgården bidrar med är livsviktig för hela området, och bör därmed bibehållas i dess nuvarande och väl fungerande form.


Hitis byaförening r.f.    Kontakta namninsamlingens skapare