Bevara Y-tåget / Säilyttäkää Y-juna

Kommunikationsminister Anne Berner och VR har informerat Helsingforsregionens trafik att Y-tåget på kustbanan dras in den 27 mars år 2016 av marknadsekonomiska skäl. Västra Nyland är en viktig del av huvudstadsregionens tillväxt. För att göra regionen lockande för företag och invånare behövs fungerande och mångsidiga förbindelser. Vi undertecknare vill bevara möjligheten att åka lokaltåg till huvudstadsregionen.

Viestintäministeri Anne Berner ja VR tiedottavat, että rantaradan Y-juna lakkautetaan 27.3.2016 taloudellisista syistä. Kehittyvä ja kasvava Länsi-Uusimaa on tärkeä pääkaupunkiseudun talouskasvua. Toimivat ja monipuoliset yhteydet ovat olennainen osa alueen vetovoimaisuutta ja vireyttä. Me allekirjoittaneet haluamme säilyttää paikallisjunayhteyden pääkaupunkiseudulle.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att SFP / RKP överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook