Mest populära namninsamlingarna de senaste 12 månaderna

  • Land: Finland
  • Språk: Svenska
Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | 12 månader | Detta året (2023) | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Nu räcker det! Orpos regering måste avgå

Skapad: 2023-07-15 Statistik

Inga flera vindkraftsparker nära Österbottens kust / Ei enempää tuulivoimapuistoja lähelle Pohjanmaan rannikkoa

Skapad: 2023-02-23 Statistik

Personalen vid Helsingfors universitet mot nedskärningar – en stödpetition för studerandenas ockupation

Skapad: 2023-09-22 Statistik

Ge Khalid Jasim uppehållstillstånd

Skapad: 2022-12-04 Statistik

Nej till Vasklot Hamnväg dragningarna söder om Vasa stadsfjärden / Ei! suunnitelmalle rakentaa Vaskiluodon Satamatie Kaupunginselän eteläpuolelle

Skapad: 2023-06-08 Statistik

Barn och unga bör garanteras rätt att inte välja Seta:s ideologi

Skapad: 2023-09-07 Statistik

Nej till havsvindpark utanför Närpes kust

Skapad: 2023-05-12 Statistik

Vädjan om att återkalla ansökan att skydda Terjärv skola

Skapad: 2023-03-31 Statistik

Bevara Vargbergets naturvärde — nej till vindkraft på Bredåsen

Skapad: 2023-03-26 Statistik

SKICKA INTE UT GHIA!

Skapad: 2023-05-11 Statistik

Skrota ELV-förslaget / Stop the ELV proposal

Skapad: 2023-10-27 Statistik

Dumpen Kräver lagändring för skydd av våra barn

Skapad: 2022-02-13 Statistik

Öka minimiavståndet till vindmöllor i Kronoby kommun

Skapad: 2023-03-30 Statistik

NEJ till havsbaserad vindkraft runt Åland.

Skapad: 2022-12-30 Statistik

Stoppa massutvisningen av Filippinska Sjuksköterskor

Skapad: 2023-05-12 Statistik

Justice for Lovisa!

Skapad: 2023-09-17 Statistik

Vi kräver bättre framförhållning av Ålandstrafiken än ett par dagar

Skapad: 2023-10-03 Statistik

Upprop för att rädda folkbildningen - Stoppa regeringens nedskärningar av studieförbunden!

Skapad: 2023-09-18 Statistik

Save Norrbotten NEO

Skapad: 2023-08-29 Statistik

Vi vill få medicinen hem!

Skapad: 2023-02-07 Statistik