Bevara Yles svenska nyheter - Bevara public service!

Yles styrelse har föreslagit att man slår ihop Rundradions svenska och finska nyhetsredaktioner. Om sammanslagningen förverkligas blir följderna att verksamheten minskar, jobb försvinner och utbudet skärs ner. De svenska nyheterna riskerar att reduceras till en översättningsbyrå. Eftersom nyhetsverksamheten är kärnan i public service är ett dylikt framtidsscenario oacceptabelt.

Det är inte rätt att de svenskspråkiga nyheterna blir lidande för att digitaliseringen har misslyckats och för att folk låtit bli att betala sin tv-avgift.De svensk- och finskspråkiga nyhetsredaktionerna har redan idag ett långt utvecklat samarbete och man kan inte ytterligare effektivera det utan att kvaliteten blir lidande.

De svenskspråkiga nyheterna är Svenska Yles ryggrad och om den försvagas står framtiden för all svensk public service på spel. Yle måste hitta en annan lösning på sina ekonomiska problem. Sammanslagningen kan leda till ytterligare bortfall av tv-avgifter på grund av försämrad kontakt med publiken.

Vi undertecknade kräver att Yles finsk- och svenskspråkiga nyhetsredaktioner inte sammanslås och att redaktionerna får behålla de resurser de har idag. En nedskärning av Yles nyhetsverksamhet leder till att mångfalden i det finländska massmedieutbudet utarmas.

Namninsamlingen pågår till Yles förvaltningsråds möte den 18 december.

--
Instruktioner för att skriva under: Under rubriken oregistrerade användare (Rekisteröitymättömät käyttäjät) skriv in förnamn (Etunimi), efternamn (Sukunimi), ort (Paikkakunta) och e-postadress (Sähköpostiosoite) samt vem som får se din e-postadress (Sähköpostin näkyvyys) och ifall ditt namn får publiceras på nätet (Saako nimesi julkistaa netissä? Kyllä = ja, Ei = nej). Tryck sedan på skriv under –knappen (allekirjoita adressi). Obs! Man behöver inte vara registrerad på sajten för att kunna skriva under.
--

UPPROPET SLUTAR. Vi lämnar in de insamlade namnen till Kimmo Sasi i eftermiddag. Hjärtligt tack till alla som deltagit!

Ylen ruotsinkieliset uutiset säilytettävä

Ylen hallitus on ehdottanut Ylen suomen- ja ruotsinkielisen uutistoiminnan yhdistämistä. Näiden suunnitelmien toteutuminen johtaa uutistoiminnan vähenemiseen, työpaikkojen häviämiseen ja tarjonnan supistumiseen. Ruotsinkieliset uutiset ovat vaarassa muuttua käännöstoimistoksi. Koska uutistuotanto on julkisen palvelun ydin moinen tulevaisuudenkuva ei ole hyväksyttävissä.

On väärin, että ruotsinkieliset uutiset joutuvat kärsimään siitä, että digitalisointi on epäonnistunut ja monet ovat jättäneet tv-lupansa maksamatta. Ylen ruotsin- ja suomenkieliset uutistoimitukset tekevät jo tällä hetkellä pitkälle kehittynyttä yhteistyötä, jota ei voi tehostaa tinkimättä laadusta. Ruotsinkieliset uutiset ovat Ylen ruotsinkielisen toimialan selkäranka ja jos sitä heikennetään koko ruotsinkielisen julkisen palvelun tulevaisuus on vaakalaudalla.

Ylen täytyy löytää toinen ratkaisu taloudellisiin ongelmiinsa. Yhdistyminen voi johtaa myös siihen, että yhä useampi katsoja jättää tv-lupansa maksamatta kun yhteys yleisöön heikkenee.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ylen suomen- ja ruotsinkielisiä uutistoimituksia ei yhdistetä ja, että toimitukset saavat pitää nykyiset resurssinsa. Ylen uutistoiminnan karsiminen johtaa suomalaisen mediatarjonnan moninaisuuden vähenemiseen.

Nimenkeruu jatkuu Ylen hallintoneuvoston kokoukseen 18.12 asti.

NIMENKERUU PÄÄTTYY. Luovutamme nimilistat Kimmo Sasille iltapäivällä. Paljon kiitoksia kaikille osallistuneille!