Ställningstagande mot nedskärningspolitiken

Finlands regering måste återkalla nedskärningarna eller avgå


Den sittande regeringen i Finland ämnar under sin regeringsperiod  
skära ner allt som allt tre miljarder euro i utbildningssektorn.  
Nedskärningarna riktar sig mot småbarnsfostran och dagvård, grund- och  
yrkesskolor samt universitet och yrkeshögskolor. Bakom nedskärningarna  
i utbildningen ligger tanken om utbildning som ett verktyg för att öka  
konkurrenskraften snarare än ett sätt att främja bildning och jämlikhet.

Nedskärningarna är politiska val som kan ersättas med andra  
alternativ. Nedskärningspolitik baseras på en ekonomisk teori där  
människorna antas sträva först och främst efter att tillgodose sina  
egna behov och vara oberoende av andra. I detta tankesätt förbises att  
nedskärningarna har negativa effekter såsom ojämlikhet. Lösningar som  
ökar ojämlikheten ses inte som ett problem. Trots det har ingen – inte  
ens de som drar nytta av nedskärningspolitik – uppnått sin rikedom  
eller position utan hjälp. Som bäst pågår samarbetsförhandlingar i  
universiteten och dessa är ett uttryck för en syn där jämlikhet i  
utbildningssektorn inte längre är centralt. Till exempel i  
Storbritannien har nedskärningspolitiken ökat fattigdom, självmord och  
hemlöshet. Vi vill inte ha en sådan framtid!

Nedskärningspolitik gör att inkomstklyftan växer och ojämlikheten  
ökar. Universiteten bör inte ta emot kraven på nedskärning. Vi  
undertecknade är emot nedskärningar i utbildningssystemet och  
nedskärningspolitik ur ett bredare perspektiv. Vi vill inte ha ett  
universitet där endast de lyckligt lottade och förmögna kan studera.  
Vi vill inte ha ett universitet med terminsavgifter. Vi vill ha ett  
universitet som möjliggör undervisning som baserar sig på forskning av  
hög kvalitet och är tillgänglig för alla oberoende av ekonomisk  
status. Vi kräver att högskolorna styrs av utbildnings- och  
kulturpolitik, inte av företagens, produktutvecklingens och den  
kommersiella innovationsprocessens villkor.

Nedskärningspolitiken baserar sig på beslut av Finlands regering som  
starkt strider emot löften som givits innan riksdagsvalet. Vi kräver  
att regeringen antingen återkallar nedskärningarna eller avgår. Vi som  
undertecknat är redo för en generalstrejk mot nedskärningspolitiken.
 
Undertecknad,
 
Elina Lahelma, professori, emerita, kasvatustieteet, Helsingin yliopisto; Yrjö Engenström, Aikuiskasvatustieteen professori, HY; Kristiina Brunila, professori, tenure track, AGORA for the Study of Social Justice and Equality in Education, Institute of Behavioural Sciences, University of Helsinki; HIlle Janhonen-Abruquah, FT, yliopistonlehtori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto; Saila Poulter, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto; Hannu Simola, professori, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Päivi Palojoki, professori, Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto; Anna-Leena Riitaoja, FT, tutkijatohtori, Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto; Mari Viita-Aho, opiskelija, Helsingin yliopisto; Elina Vaahtera, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto; Katarina Jungar, Lektor i socialt arbete, Svenska social och kommunalhögskolan, Helsingfors Universitet; Taina Riikonen, FT, taiteen tutkijatohtori, Helsingin yliopiston tutkijakollegium; Elina Oinas, professori, Helsingin yliopisto; Duygu Uygun Tunc, Doctoral student in Philosophy, University of Helsinki; Åsa Slotte, doktorand i filosofi, ÅA, gymnasielärare; Viveca Rabb, Filosofie doktor, Svenska, ÅA; Natan Elgabsi, doktorand i filosofi, ÅA; Ann-Helen Sund, doktorand i etnologi, ÅA; Carl Haikarainen, doktorand i värme- och strömningsteknik; Pasi Virtanen, docent, Teknisk kemi och reaktionsteknik, ÅA. Peik Ingman, doktoran i religionsvetenskap, ÅA; Jason Finch, FD, ÅA; Kim Berts, doktorand i filosofi, ÅA, gymnasielärare; Patrik Hagman, Docent, universitetslärare i systematisk teologi ÅA; Mari Lindman, Filosofie doktor; Tom Karlsson, Bibliotekarie, Åbo Akademis bibliotek; Aleksi Huhta, Jatko-opiskelija, yleinen historia, Turun yliopisto; Henrik Serup Christensen, Docent, akademiforskare; Samforsk, Åbo Akademi; Bodil Lindfors, FD, timlärare i psykologi, Åbo Akademi; Carina Saarela, Doktorand i psykologi, Åbo Akademi; Birgitta Wahlberg, PD, specialforskare, Åbo Akademi; Antony Fredriksson, FD, Åbo Akademi; Maria Lassén-Seger, FD Maria Lassén-Seger, Åbo Akademi; Mia Österlund, Docent, univesitetslärare, Åbo Akademi; Jukka J. Rintala, Opiskelija, Turun yliopisto; Peter Nynäs, Professor i religionsvetenskap, Åbo Akademi; Hanna Kuusela, yliopistonlehtori, Turun yliopisto; Kim Holmberg, Postdoc-forskare, Turun yliopisto; Salla Tuori, PD, Forskningsledare, Åbo Akademi; Stefan Ek, FD, Fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi, Åbo Akademi; ledande informationsspecialist, Åbo Akademis bibliotek; Lars Hertzberg, Professor emeritus i filosofi, Åbo Akademi; Hugo Strandberg, Docent, universitetslärare i filosofi, Åbo Akademi; Birgit Schaffar-Kronqvist, Pedagogie doktor, universitetslärare, Åbo Akademi; Tero Järvinen, Assistant professor, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Junghyun Yoon, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Marko Lähteenmäki, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Raakel Plamper, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Olli Suominen, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Sonia Lempinen, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Heikki Kinnari, Doctoral candidate, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Heikki Silvennoinen, Professor, sociology of education, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Arto Jauhiainen, Professor of education, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Risto Rinne, Professor, director, vice dean, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Joel Kivirauma, Professor of special education, Department of Education, Centre for Research on Lifelong Learning and Education, University of Turku; Saara Särmä, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto / johtaja, Feministinen ajatushautomo Hattu; Jani Haapakoski, tohtoriopiskelija, Oulun Yliopisto; Riikka Palkki, jatko-opiskelija, Oulun yliopisto; Antti Teittinen, tutkimuspäällikkö, dosentti, Kehitysvammaliitto; Maija Lanas, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, Suomen Akatemia; Mervi Kaukko, yliopisto-opettaja (globaalikasvatus), Oulun yliopisto; Marina Repina-Poutiainen, lastensuojelun psykologi, Helsinki; Lasse Kemppainen, lehtori, Oulun yliopisto; Rosa Meriläinen, Kirjailija, Tampere; Eila Jeronen, Dr. Adjunct professor, University of Oulu, Docent (Comparable with Adjunct professor), University of Lapland, Docent (Comparable with Adjunct professor), University of Helsinki; Juha Suoranta, Professor, School of Social Sciences and Humanities, University of Tampere; Jörn Donner, professori, kirjailija, elokuvaohjaaja; Pauliina Hulkko, Teatterityön professori, CMT/University of Tampere; Marja-Liisa Trux, tutkija-opettaja, Vapaa yliopisto; Eero Turkka, musiikin maisteri, kansanmuusikko; Toni Ruuska, Väitöskirjatutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu; Esa Kirkkopelto, Taiteellisen tutkimuksen professori, Taideyliopisto.