Rädda Radio Extrem - Pelastakaa Radio Extrem

Vi undertecknade har med bestörtning tagit del av YLEs planer på att lägga ner Radio Extrem. Vi hoppas innerligen att YLEs styrelse tänker om i frågan, av följande orsaker:

- Radio Extrem är en viktig del av vardagen för den svenskspråkiga ungdomen
- Radio Extrem tar upp ämnen som kan kännas svåra för ungdomar att tala om med andra, t.ex. om samlevnad, olika problem och komplex
- Radio Extrem spelar musik som inga andra kanaler i Finland spelar
- Radio Extrem fungerar som en sammanbindande länk i Svenskfinland tack vare program som engagerar lyssnarna, och en aktiv webbcommunity
- Radio Extrem erbjuder den finskspråkiga befolkningen (särskilt de unga) insyn i det finlandssvenska, samt en möjlighet att öva sina färdigheter i svenska
- Radio Extrem bidrar till den kulturella mångfalden och flerspråkigheten, vilket gynnar hela Finland
- Radio Extrem undersöker alternativa infallsvinklar på aktuella ämnen

Snälla beslutsfattare, de finlandssvenska radioprogrammen ryms inte på samma frekvens. Bevara Radio Extrem!

Adressen överlämnas till förvaltningsrådets ordförande Kimmo Sasi kl. 16:30-17:00 vid Radiohuset i Helsingfors, tisdagen den 27 november 2007. I samband med mötet ordnas även en demonstration, så dyk upp och påverka!

Radio Extrem är räddat!


Klockan 14:30 den 27 november 2007 hade 11636 personer skrivit på adressen. Svensk Ungdom överlämnade namnlistan till förvaltningsrådet, och kort därefter spreds beskedet om att hotet mot Radio Extrem är avvärjt. Namninsamlingen fortsätter en tid här på webben, så att de som ännu inte hunnit skriva på får en chans att visa sin åsikt.

Mera information om manifestationen:

http://www.su.fi/sve/kalender/
http://www.raddaextrem.com/

Insamlingen har varit en enorm succé. Tack till alla er som var aktiva redan på fredagen! Utan er hade vi inte nått massmedia på samma sätt. Tack till Minna Lindberg och Svensk Ungdom för att ni överräcker adressen. Och sist men inte minst, tack till Radio Extrem för att ni finns.

Pelastakaa Radio Extrem


Me allekirjoittaneet olemme tyrmistyneinä ottaneet vastaan tiedon, että YLE suunnittelee Radio Extremin lakkauttamista. Toivomme hartaasti, että YLEn hallitus muuttaa kantansa, koska:

- Radio Extrem on tärkeä osa ruotsinkielisen nuorison arkea
- Radio Extrem tarjoaa suomenkieleiselle väestölle (varsinkin nuorille) näkyvyyden suomenruotsalaisuuteen, sekä mahdollisuuden harjoitella ruotsin kielen taitojaan
- Radio Extrem sitoo suomenruotsalaiset yhteen kuulijoita innostavilla ohjelmilla ja aktiivisella keskustelupalstalla
- Radio Extrem tukee kulttuurin moninaisuutta ja monikielisyyttä, koko Suomen hyväksi
- Radio Extrem ottaa esille aiheita, joista puhuminen voi tuntua vaikealta, kuten yhdessäolosta, erilaisista ongelmista ja komplekseista
- Radio Extrem huomioi vaihtoehtoisia näkökulmia ajankohtaisista aiheista

Hyvät päättäjät, suomenruotsalaiset radio-ohjelmat eivät mahdu samalle taajuudelle. Säilyttäkää Radio Extrem!

Adressi luovutetaan hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Sasille klo. 16:30-17:00 Radiotalon edustalla Helsingissä tiistaina 27. marraskuuta 2007. Luovutuksen yhteydessä järjestetään myös mielenosoitus.

Radio Extrem pelastettiin!


11636 henkilöä olivat allekirjoittaneet adressin tiistaina 27. marraskuuta 2007 klo 14:30. Pian adressin luovutuksen jälkeen kuulimme uutisissa, että Radio Extrem säilytetään. Nimien kerääminen jatkuu tällä sivulla, jotta myös myöhemmin tulleet mielipiteet voidaan ottaa huomioon.

Kiitos teille kaikille!

etunimi = förnamn
sukunimi = efternamn
paikkakunta = ort
-> Allekirjoita adressi = skriv på adressen