Färjtrafiken i skärgården måste tryggas!!

Egentliga-finlands NTM-central har planer på att skära ner färjtrafiken mellan Pargas och Nagu.

I praktiken betyder detta att nattrafiken upphör och flere turer dagtid även tas bort.

För oss som bor här är färjan en livlina,många jobbar på fastlandet och har dessutom skiftesjobb! Och ifall förslaget sätts ikraft innebär det dryga tilläggskostnader för dem som jobbar skiftesjobb iform av inkvarteringskostnader och i värsta fall kan de inte längre ha kvar sina jobb! Även merparten av de viktiga transporterna sköts med det nu hotade turerna som t.ex. post,livsmedel,oljor.

Med hänvisning till vägtrafiklagen och skärgårdslagen kräver vi nu att NTM-centralen tar till sådana åtgärder att färjtrafiken fortsätter orörd som förut!!

Skärgården skall utvecklas,INTE avvecklas!!!!