Hela tiden | 24 timmar | 7 dagar | 30 dagar | Förra månaden | Detta året (2019) | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006
2016 Hela tiden PetitionsnamnSkapad
137 141 Nej till Hotell på Strömsholmen!
Hellre en konsthall än ett hotell på Strömsholmen! Vi vill hellre se att Strömsholmen nyttjas av fler än hotellgäster och kallbadare. Vi vill hellre se att Strömsholmen nyttjas i kreativitetens tecken, och blir en plats för kultur och nya möten både för norrköpingsbor men också för besökare.  Vi vill inte se ännu ett hotell i centrala Norrköping och allra minst på Strömsholmen!    Läs följande för...
2016-08-03
135 832 Hjälp hunden Saga och hennes matte Emelie.
                                          Hjälp hunden Saga och hennes matte Emelie att få upprättelse.  Vi kräver att djursjukhuset Evidensia Helsingborg ska betala tillbaka alla pengar som Emelie har betalat!  Våra djur har bara oss, sina människor, om och när det blir fel måste det tas på allvar och situationen måste behandlas med respekt för djuret och dess familj. Saga pratar inte vårt språk...
2015-12-09
133 134 Gemensam namninsamling för att bevara Torshälla stads självstyre
Vi kräver att Torshälla stads självstyre ska bevaras!    Den politiska majoriteten i Eskilstuna har genomfört en utredning som föreslår att Torshälla stads förvaltning ska avvecklas och att Torshälla stads nämnds inflytande ska begränsas. I klarspråk innebär detta att Torshälla stad förlorar större delen av sitt självstyre och att ansvaret för de offentliga verksamheterna i staden flyttas längre...
2016-09-10
133 137 Ingen Bussdepå på Maskinvägen
Lunds kommun har försatt sig i situationen att behöva flytta bussdepån för 66 regionbussar från nuvarande plats norr om Kung Oskars Bro och behöver snabbt hitta en ny plats. I samband med detta har en markägare på Maskinvägen på Väster i Lund erbjudit plats för uppställning, underhåll och tankning av dessa bussar på mark som enligt gällande stadsplan är avsedd för industriverksamhet, och sökt om b...
2016-11-21
133 182 Präster kritiska till ny kyrkohandbok
Skriv under om du är kritisk till Handboksförslaget 2016, och anser att en grundlig omprövning måste ske.   ...
2016-12-17
132 148 Utvisning vid våldtäkt!
Protestlista till Sveriges riksdag angående utvisning av invandrare vid grova brott Då det den senaste tiden bara ökat och ökat med våldtäkter och andra typer av överfall i Sverige, anser följande personer att för att minska detta på Något sätt måste vi i Sverige dels vara Mycket hårdare mot alla de som utför/utfört detta med bl.a mycket hårdare/längre Straff men också, Framförallt, med Utvisning...
2016-07-26
132 133 Vi som är emot skattehöjningen på 90 öre på Orust
Protestera mot den kommunstyrelsens beslutade budget för 2017 med skattehöjning på 90 öre....
2016-08-15
130 130 Bevara orrlekspersonalen, Kent och Janne (Stängd)
Ett beslut har tagits om att det ska vara ett genusperspektiv inom den "nya" parkleken Orrleken, samt andra ställen, vilket är ett väldigt bra initiativ MEN det betyder att Kent Blomberg och Janne Rannberg inte längre ska få jobba tillsammans, en av dem kommer omplaceras. Detta för att de är män och det är inte "jämställt". Det ironiska är att genusperspektiv handlar inte om kön, det handlar om ti...
2016-10-16
125 125 Tolkar bojkottar Arbetsförmedlingen
Att upphandla en tjänst för myndigheternas samhällsservice är ansvarsfullt arbete där slutprodukten måste kontrolleras och konsekvensvärderas. Man skall självklart konstatera att alla berörda parter är involverade och införstådda i kommande villkor samt beredda att acceptera dem. Det stora ansvaret ligger självklart i att samtliga utförare även har ett drägligt förvärv av sina insatser då detta är...
2016-03-09
124 124 Stoppa överföringar till Ungern!
Flera länder i EU, bland annat Norge, Danmark, Luxenburg, Belgien och Nederländerna har stoppat överföringar av asylsökande till Ungern på grund av mottagningsförhållandena där. De asylsökande förvaras under fängelseliknande förhållanden. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Nils Muižnieks, gick nyligen ut med en rapport där han beskriver att asylsökande som överförts till Ungern,...
2016-02-11
124 124 2+1 väg längs hela rv27
Då det visat sig vara väldigt kostsamt att sätta upp viltstängsel längs riksväg 27 arbetar vi nu istället för att vägen ska byggas om till en 2+1 väg. Denna sorts väg inkluderar viltstängsel. Efter ombyggnaden av rv27 och rv40 vid Borås har trafiken ökat och behovet av viltstängsel är ännu större. Med alla olyckor som inträffat på rv 27 de senaste åren bör vägen ligga högt på prioriteringslistan....
2016-02-22
123 2 830 raddasundsparlan
Namninsamling för att rädda vårt älskade & folkkära sundspärlan! ...
2015-12-09
123 123 Försämra inte kollektivtrafiken i Falun!
”Den goda tillgängligheten till arbete, studier, skolor, fritid och service gör att det mesta känns nära i Falu kommun. Att gå, cykla, åka kollektivt eller välja andra miljöanpassade transportsätt är det självklara valet året om.”   Citatet är hämtat från Falu kommuns Trafikstrategi från 2012. Falun har därefter satsat stort på ett nytt Resecentrum och den nya Knutpunkten. Men nu behöver Falu komm...
2016-03-24
123 153 Låt "Tusen år till julafton" släppas på DVD!
Detta är en namninsamling för att uppmana SVT att köpa loss rättigheterna från Sony och låta julkalendern repriseras och släppas på dvd. SVT har meddelat att med deras nuvarande avtal med Sony kommer "Tusen år till julafton" aldrig mer kunna sändas, ges ut på dvd eller läggas upp på UR eller SVT Play. Läs mer här: http://www.svt.se/kultur/svt-erkanner-julkalendern-kommer-aldrig-mer-visas...
2016-09-09
122 122 Låt Håslövs Byaskola finnas kvar
VÄDJAN TILL KOMMUNSTYRELSEN I VELLINGEKOMMUN LÅT HÅSLÖVS BYASKOLA FINNAS KVAR Byaskolan i Håslöv har funnits sedan 1853. Den utger ett bra komplement till de andra skolorna i kommunen som tar betydligt fler elever än byaskolan. Den 30:e juni 2016 tog Norlandia beslutet att stänga ner skolverksamheten på Håslövs Byaskola. Vi vädjar till Vellinge kommun att säkerställa fortsatt drift av skolverksamh...
2016-07-09
122 122 Behåll fotbollsplanen FLAGGAN oförändrad!
Efter planeringar från kommun om att göra om flaggan till mindre "attraktiv", vilket förstör fotbollsupplevelsen som planen erbjuder, har vi härmed skapat en namninsamling. Skriv under om även Du vill visa ditt missnöje mot kommunens planeringar gällande en fotbollsplan som har förenat ungdomar oavsett ursprung och religion i ca 30 års tid! Låt glädjen leva vidare och ta inte död på nöjet ungdomar...
2016-08-12
121 121 Samma rätt till skolskjuts för alla barn i Bollnäs
  Vi vill visa att det är många som tycker det är självklart att eleverna i Bollnäs byskolor också ska ha samma rätt till skolskjuts som andra elever. Denna namninsamling är till för att samla underskrifter på ett medborgarförslag som ska lämnas till Kommunfullmäktige i Bollnäs, genom att skriva under medger du också att ditt namn, men ingen övrig personinformation, publiceras på Bollnäs kommuns h...
2016-11-30
119 119 Avgå Kommunals förbundssryrelse
Vi kräver att Kommunals förbundsstyrelse avgår omedelbart. Vi medlemmar anser ni förbrukat ert förtroende....
2016-01-16
118 221 Bojkotta PostNord
Nu är det dags att Bojkotta PostNord Det här är under all kritik, det måste få ett ett slut om hur man hanterer våran post. Vi får börja använda Bring och Schenker i stället. Dom ska inte trampa på oss Sen börjar de klaga på brevinkasten, dom har fungerat i 25 år och nu helt plötsligt fungerar de inte mer...varför kan man undra, har de unga brevbärarna blivit för LATA?   Många hamnar hos Kronofo...
2016-10-05
118 118 Rör Ej Sollefteå sjukhus. Hela Ådalen ska Leva
BB nerlagd, akuta kirurgin hålls fortfarande stängt till mars. Nu har jag fått nog. Nu skapar jag en ny namninsamling. Nu ska jag visa Landstingsstyrelsen i Västernorrland vilka det är som bestämmer....
2016-11-02
118 119 Stoppa tidsbegränsad sjukpenning
Vad skriver du på? Att Försäkringskassan helt tar bort tidsgräns för sjukpenning vid sjufall/skada och att läkarna har rätt att avgöra om individen är sjuk eller tillräckligt frisk för att återgå i arbete, dvs. att giltigt läkarintyg accepteras av Försäkringskassan. Det är en politisk aktion, i bemärkelsen samhällsekonomisk fråga men helt partipolitiskt obunden. Namnlistan kommer att delges: Socia...
2016-11-11
117 119 Kräv demokrati för alla Svenskar precis som i landet Schweiz
Den politiska Fascismen måste stoppas, inför direkt demokrati med politiker ledda helt av folkets beslut via val i kommuner, landsting och rikstad. Idag kan alla rösta med dold ID via röstsystem framtagna i andra EU länder som kräver att den fråga som får 50 000 röster måste revideras politiskt. Ett system som har gett det neutrala landet Schweiz som står utanför EU ett betydande medborgarinflytan...
2016-05-19
117 117 Vi vill behålla Veberöds dagmammor!
Nu brinner det i knutarna! I mitten på juni fattas beslut om framtiden för Veberöds barnomsorg! ⦁ Vi vill behålla Veberöds familjedaghem (dagmammor) som alternativ, och komplement, till förskolorna! ⦁ Vi motsätter oss en avveckling av denna viktiga del av byns barnomsorg!...
2016-05-31
115 205 SOU rörande skolbarns fritid
Vi behöver en ny statlig offentlig utredning rörande fritidshemmen och barns fritid. Utred barn i tidig skolålders (7-12 år) behov och uppväxtvillkor i det samtida samhället. Hur ser organiseras denna grupps fritid? Vilka samhällsaktörer är delaktig i den? Utred tillgången av dessa aktörer. Är de omfattande nog och finns rätt kompetens att möta barns behov?...
2016-11-16
114 115 Vi vill se en omplanering av Albyberg etapp 2, Haninge
Med denna lista vill vi påverka planläggningen av företags- och logistikparken i Albyberg i Haninge. Förutom av alla som bor i denna pärla till kulturbygd nyttjas området idag som promenad- och utflyktsområde av många inom och utanför kommunen. Det är inte etableringen i sig vi vill bestrida med denna lista, utan att den tidigare inplanerade gröna barriär, som kunde ge fortsatt möjlighet för områd...
2016-06-15
114 115 Avgå Fredrik asp
Fredrik asp som jobbar som polis har nu tagit lagen i egna händer och ändrat så att det ska vara på hans villkor. Detta har många reagerat på då det finns ungdomar som är i drygt 17-16 åringar har blivit rent av slagna och misshandlade psykiskt och fysiskt. Makten och våran säkerhet ligger i polisens händer, vi vill inte att Fredrik Asp ska vara en av dom som ska hantera dessa situationer då han i...
2016-10-03
113 114 Stoppa privatisering av äldre och LSS verksamheterna
Stoppa detta . Är inte en bra lösning för verken äldre eller LLS verksamheten.    Detta ska vara i kommunal regi   och inte ha några vinst syften....
2016-01-31
111 134 Gullmarsbron
  BYGG EN FLYTBRO AV NORSK MODELL ÖVER GULLMAREN Vår förebild till GULLMARSBRON.(Nordhordalandsbron 20 år gammal)     Finansiering av andra än Lysekils Kommun  För mer information www.nlcilysekil.se      Ge bron ditt stöd...
2015-12-28
111 112 Stoppa Datainspektionens tolkning av drönarkameror (Stängd)
Skriv på listan gällande protest mot Datainspektionens tolkning av drönarkameror som övervakningskameror...
2016-11-17
110 494 Vi kräver Löfven´s avgång och nyval omgående (Stängd)
Det börjar gå för långt nu! Jag önskar ett ja av er Sverigevänner till 10 januari 2016 Observera ni får ett mail från Starta Namninsamling där ni godkänner i deras länk.   http://mitti.se/gamla-och-sjuka-fortsatter-att-nekas-aldreboende/?tag=botkyrkasalem https://www.facebook.com/regeringsprotest/photos/a.318449001690466.1073741828.311624102372956/451527665049265/?type=3&theater https://www.fa...
2015-12-10
110 110 Svensk sjukvård i kris - stoppa utvisningarna av vårdelever!
  Svensk sjukvård och äldreomsorg skriker efter personal. Undersköterskor, sjukvårdsbiträden, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, barnmorskor – det råder brist på allt. De närmaste åren väntas dessutom gigantiska pensionsavgångar, samtidigt som det går trögt med nyrekryteringen. Vård- och omsorgsprogrammet är exempelvis ett av de minst populära programmen på gymnasiet. Hur ska vi lösa detta...
2016-05-18
109 109 Stoppa bygget av elvamannahallen på Norrvikens IP
jag anser att en fullstor elvamanna fotbollshall inte får plats på Norrvikens IP! ...
2016-04-17
108 1 781 Vi säger NEJ till Regeringens erkännande av Palestina som stat!
  SVENSKA FOLKETS PROTEST MED ANLEDNING AV REGERINGENS BESLUT ATT I SIN REGERINGSFÖRKLARING ERKÄNNA PALESTINA SOM STAT!   Denna petition är en partipolitiskt obunden namninsamling med avsikt att protestera mot Regeringens ogenomtänkta beslut att erkänna ett terroriststyrt landområde som en suverän stat under namnet Palestina. Detta beslut strider direkt mot folkrätten då ifrågavarande landområden...
2014-10-12
108 108 Resande som fått nog!
Vi med stor oro sett en ökad exponering av vårt folk , som historia, kultur, tradition och språk, som i vårt tycke kommer att innebära en större risk för diskriminering. Vi vill protestera med dessa tre viktiga punkter för oss: 1 Resande-föreningar ska endast tala för sina medlemmar, och inte för ett helt folk. 2 Slopa språkundervisningen av romani i skolorna. 3 Barnböcker på romani ska inte g...
2016-04-03
107 4 084 Statement against austerity politics
The Finnish government must cancel the proposed budget cuts or resign   The current government of Finland intends to make cuts of three billion euros in total in the education sector during its time in power. These cuts are targeted at early childhood education and kindergartens, elementary and vocational schools, universities and universities of applied sciences. The idea behind budget cuts targe...
2015-11-11
107 4 084 Kannanotto leikkauspolitiikkaa vastaan
Suomen hallituksen on peruttava leikkaukset tai erottava Suomen istuva hallitus aikoo leikata koulutuksesta hallituskautensa aikana yhteensä kolme miljardia euroa. Nämä leikkaukset kohdistuvat varhaiskasvatukseen, perus- ja ammattikouluihin sekä yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Koulutukseen kohdistuvien leikkausten taustalla on ajatus koulutuksesta välineenä kilpailukyvyn lisäämisessä sen...
2015-11-11
107 4 084 Ställningstagande mot nedskärningspolitiken
Finlands regering måste återkalla nedskärningarna eller avgå Den sittande regeringen i Finland ämnar under sin regeringsperiod   skära ner allt som allt tre miljarder euro i utbildningssektorn.   Nedskärningarna riktar sig mot småbarnsfostran och dagvård, grund- och   yrkesskolor samt universitet och yrkeshögskolor. Bakom nedskärningarna   i utbildningen ligger tanken om utbildning som ett verkt...
2015-11-11
107 107 Rädda Bergslagssjukhuset ! Liberalernas namninsamling.
  I januari 2018 avser Landstinget att ta över driften av Bergslagssjukhuset med undantag av vårdcentralen. Vi anser att det bör ske en ny seriös och långsiktig upphandling istället för att Landstinget åter tar över. Namninsamlingen kommer att överlämnas till ansvariga landstingsledamöter. ...
2016-05-05
106 2 996 Stoppa flyktingmottagandet i Sverige och upprätta gränsskydd!
När jag såg att man skapat en namninsamling för att öka flyktingmottagandet var jag bara tvungen att protestera genom att skapa en namninsamling för motsatsen! Sverige har idag tagit emot så många flyktingar som landet klarar av. Ekonomiskt och Bostadsmässigt! Hemlösa i Sverige har ingen möjlighet att få lägenheter efterson man prioriterar flyktingar med barn. Så har det varit i 20 år nu! Äldrevå...
2015-10-06
105 106 Nej till Dekanen !!
Nej till Dekanen som följeskola för barnen på Västra skolan i ÅK 4-9! Vi föräldrar vill inte att våra barn ska behöva ta sig genom tung trafik, över komplicerade korsningar, längs otrygga, osäkra gång- och cykelvägar, till en skola som ligger i ett oroligt och otryggt område. För 6 år sedan lade man ner skolan i samma område (Magistratskolan) p.g.a att området ansågs som olämpligt, nu vill man att...
2016-02-10
104 6 334 ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ АВТОРИ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЛАСТИ(22 октомври 2015 г.)   Защитете авторите, запазете авторското право!       Нека го кажем направо: ние, авторите на книги, не разбираме настоятелното ви желание да „реформирате“ на всяка цена авторското право в Европа. Европейската комисия се прицелва в грешна мишена, когато атакува авторското право, за да улесни въвеждането на „единен...
2015-10-26
104 6 334 CARTA OBERTA DELS AUTORS DEL LLIBRE EUROPEU
A les instàncies europees, Carta oberta dels autors del llibre europeu (22 octubre 2015)   Protegiu els autors, preserveu el dret d’autor!                   Diguem-ho clar i català: nosaltres, autors del llibre, no entenem la vostra insistència a voler “reformar” a tota costa el dret d’autor a Europa.            La Comissió europea s’equivoca de blanc en atacar el dret d’autor per afavorir la em...
2015-10-26
104 6 334 Otevřený dopis evropských autorů knih
  Otevřený dopis evropských autorů knih evropským instancím (22. října 2015) Chraňte autory, zachovejte autorské právo!   Řekněme to otevřeně: my, autoři knih, nechápeme, proč tak tvrdošíjně a za každou cenu chcete „reformovat“ autorské právo v Evropě. Když se Evropská komise zaměřila na autorské právo, aby podpořila vznik „jednotného elektronického trhu“, zvolila špatný terč. Vždyť  nezbytnou...
2015-10-26
104 6 334 ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE
  ÅBENT BREV FRA EUROPAS FORFATTERE TIL DE EUROPÆISKE INSTITUTIONER (22. oktober 2015)   Beskyt forfatterne, bevar ophavsretten!       Vi, Europas forfattere, forstår simpelthen ikke, hvorfor I er så opsatte på at ”reformere” ophavsretten i Europa for enhver pris. Europa-Kommissionen vælger det forkerte mål, når den går efter ophavsretten i et forsøg på at fremme et ”digitalt indre marked”. Ophav...
2015-10-26
104 6 334 OFFENER BRIEF DER AUTORiNNEN EUROPAS
 OFFENER BRIEF DER AUTORiNNEN EUROPAS AN DIE EUROPÄISCHEN BEHÖRDEN (22. Oktober 2015)      Schützen Sie das Urheberrecht, das Recht der Autorinnen und Autoren!       Um es mit aller Klarheit zu sagen: Wir Autorinnen und Autoren verstehen nicht, warum die Europäische Union auf eine „Reform“ des Urheberrechts in Europa drängt. Die Europäische Kommission verfehlt ihr Ziel, wenn sie dem Urheberrec...
2015-10-26
104 6 334 Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων
Προς τις Ευρωπαϊκές αρχές, Ανοιχτή επιστολή των Ευρωπαίων συγγραφέων (22, Οκτωβρίου 2015)   Προστατέψτε τους συγγραφείς,διαφυλάξτε τα συγγραφικά δικαιώματα!       Ας το πούμε θαρρετά: εμείς, οι δημιουργοί του βιβλίου, δεν κατανοούμε την επιμονή σας να «μεταρρυθμίσετε» πάση θυσία, τα συγγραφικά δικαιώματα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αστοχεί όταν τα βάζει με τα συγγραφικά δικαιώματα για να ευ...
2015-10-26
104 6 334 EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER
EUROPEAN WRITERS' OPEN LETTER TO THE EU AUTHORITIES (October, 22nd 2015)    Copyright spells authors' rights       Let us speak plainly: we writers do not understand the EU’s insistence on “reforming” copyright/authors’ rights in Europe.   The European Commission has chosen the wrong target in attacking authors’ rights in order to encourage the emergence of a “Digital Single Market”, when it is...
2015-10-26
104 6 334 CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS
CARTA ABIERTA DE LOS ESCRITORES EUROPEOS A LAS AUTORIDADES EUROPEAS (22 de Octubre de 2015)   ¡ Protejan a los autores, mantengan los derechos de autor !   Digámoslo francamente: nosotros, los autores de libros, no entendemos su insistencia de querer « reformar » a cualquier precio los derechos de autor.     La Comisión Europea se confunde de objetivo cuando la toma con los derechos de autor para...
2015-10-26
104 6 334 Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje
Eurooppalaisten kirjallisuuden tekijöiden avoin kirje Euroopan päättäjille (22. lokakuuta 2015)    Suojelkaa tekijöitä suojaamalla tekijänoikeudet!   Me kirjallisuuden tekijät emme suoraan sanottuna ymmärrä Euroopan unionin itsepintaista pyrkimystä ”uudistaa” tekijänoikeuksia Euroopassa keinolla millä hyvänsä. Euroopan komissio on valinnut väärän kohteen käydessään tekijänoikeuksien kimppuun hel...
2015-10-26
104 6 334 LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS
LETTRE OUVERTE DES AUTEURS DU LIVRE EUROPÉENS AUX INSTANCES EUROPÉENNES (22 octobre 2015)      Protégez les auteurs, préservez le droit d’auteur !     Disons-le franchement : nous, les auteurs du livre, ne comprenons pas votre insistance à vouloir à tout prix « réformer » le droit d’auteur en Europe.     La Commission européenne se trompe de cible quand elle s’en prend au droit d’auteur pour fa...
2015-10-26
Facebook