64.7% = Fattigdom sjukersättning går inte att leva på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bakom denna petition står

Carina Ahlström för gruppen

"För en mänsklig sjukförsäkring"

Varmt välkomna att bli medlem i vår grupp


https://www.facebook.com/groups/622903924524860/

 

 

 

64.7 % = Fattigdom

Nu sätter vi ner foten! Nu kräver vi att våra politiker lyssnar!

Vi som på ett eller annat sätt är drabbade av sjukförsäkringen är på väg att gå under....bokstavligt talat.....

Ingen kan leva resten av sitt liv under dessa ekonomiska förutsättningar! Våra makar, föräldrar och barn drabbas hårt av att tvingas försörja oss! Det finns ingen rättvisa i detta!Alla människor kan bli sjuka, de flesta blir friska igen ganska snart och hamnar aldrig i situationen där tidsgränserna träder i kraft. Men när DU hamnar där! När DU inte blir frisk igen! När DU drabbas av en kronisk sjukdom som sätter DITT liv ur spel.....

Då kommer du att bli tvungen att så småningom uppbära sjukersättning (tidigare kallat sjukpension).Allt fler sjuka / handikappade får leva på garantiersättningsnivån återstoden av sitt liv. Alltså den absolut lägsta nivån, som idag är 8860 kronor brutto.

Enligt Eu:s mått på fattigdom (Sverige och jämförbara länder) bör varje person ha 10 800 – 11 100 kronor i månaden för att inte räknas som fattig!

Det är en skam för Sverige att låta sina sjuka och handikappade medborgare leva på en summa som ligger tusenlappar under fattigdomsgränsen!

 

Anledningen till att flertalet hamnar så lågt, är att:

-Handläggningstiderna är mycket långa, både inom FK och Domstolsväsendet

-Vi har tvingats gå igenom, många gånger poänglösa, rehabåtgärder och arbetsprövningar under flera år.

-Omprövning och överklagande har blivit mer regel än undantag.

-Vi har blivit utförsäkrade och återförsäkrade...ofta med en lägre SGI, eller ingen alls (perioden 2010-2016).

-Vi har aldrig kommit in i arbete tex pga medfödda handikapp och har därför aldrig erhållit någon SGI (SjukpenningGrundande Inkomst).

 

 

Sjukersättningen är 64.7 % av årsinkomsten.

Försäkringskassan beräknar sjukersättningen på ett genomsnitt av den årsinkomst du haft under ramtiden. Ramtiden innefattar de fem till åtta år närmast före beslutet på sjukersättningen, år som de flesta varit sjukskrivna. Alltså beräknas sjukersättningen ofta på sjukpenning istället för förvärvsinkomst. Detta innebär att du kan räkna med att din sjukersättning istället är ca 30-40% av din förvärvsinkomst.

Att alla dessa år helt plötsligt inte räknas, är något som många inte känner till. Man får inte den insikten förrän man står inför faktumet. Att du dessutom betalar betydligt mer i skatt på denna inkomst än du gör som frisk, arbetsför individ med jobbskatteavdrag gör inte saken bättre.Som en följd av fattigdomen drabbas vi av både fysiskt och psykiskt lidande....bl a

 -Sämre kost

-Social isolering

-Utebliven behandling

-Utebliven medicinering

-Beroendeställning

-Bostadslöshet

-Dålig tandhälsa

-För tidig död

 

 

Kraven vi ställer är följande:

1. Garantinivån på ersättningen bör omedelbart ses över och höjas. Den bör som minst ligga strax över EU.s framräknade fattigdomsgräns som idag ligger på 10 800 – 11 100 per månad. Dessutom måste kroniskt sjuka kunna få möjlighet att behålla sitt arbete och arbeta 50 % eller i den utsträckning de kan och bli ekonomiskt kompenserade upp till heltid. Inte som idag, tvingas till att ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

2. Ramtiden vid beräkning av ersättningen bör ändras till att gälla de 3-8 år man senast hade förvärvsinkomst och följa löneutvecklingen inom yrkeskategorin, inte som idag då många drabbas av att ramtiden endast omfattar år med sjukpenning

3. Beräkningsnivån för sjukersättning bör höjas till 80%, eller i nivå med sjukpenning alternativt arbetslöshetsersättning. Inte som idag 64.7 %

4. Tandvård bör ingå i ett högkostnadsskydd, liknande det man har i övriga vården, för dem som uppbär sjukersättning. Inte som idag då de flesta med sjukersättning inte har ekonomisk möjlighet att se om sin tandhälsa

5. Försörjningsstöd vid sjukdom bör inte förenas med motprestation och bör omfatta medicinsk behandling, medicinkostnad, handikappboende och liknande som inte innefattas av andra ersättningsformer. Dessutom måste det till en höjning av taket för boendekostnad, Idag finns väldigt få bostäder under de 5000 kr som är taket. Ännu färre om du behöver en handikappvänlig bostad.

 

 

 

Alla kan drabbas av sjukdom eller skada! Därför angår sjukförsäkringen oss alla!

Nu ber vi Er att skriva på namninsamlingen för ALLAS skull.

Vår namninsamling kommer att sändas till Regering, Riksdag, Socialdepartementet och Media.

Vällkomna som medlemmar i gruppen https://www.facebook.com/groups/622903924524860/

Glöm inte att godkänna din underskrift genom det mailet du får på din e-post (kolla skräpposten) & dela vidare insamlingen så att så många som möjligt får en chans att få sin röst hörd!