Avveckla politikernas arvoden, fallskärmar och extra förmåner.

Nu får det fan vara nog på politikernas överdrivna löner, arvoden, fallskärmar och extra förmåner som svenska skattebetalare måste pröjsa. När har vi gått med på dessa regler? Detta är något 'av politikerna - åt politikerna' i korruptionens tecken. En folkomröstning vore på sin plats, iallafall hederlig debatt om rimligheten i detta!

Om politiker inte arbetar inom politiken längre bör samma regler gälla för dem som oss alla andra - försörj dig själv!

Skriv under om du fått nog! VARFÖR SKA VI BETALA!