Vi kräver ett djurförbud för Nikitas och Tysons husse. Nu!

Nikita

Hösten 2013 inkom två anmälningar om djurplågeri till polis respektive djurskyddsavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholms län (LS).

Anmälningarna rörde en hundägare (X) som plågade sin valp, Nikita, som vid tillfället var 6-8 månader.  Olika vittnen beskrev hur ägaren rastade Nikita springandes efter moped och hur han vid upprepade tillfällen setts misshandla valpen genom slag och strypning med en elsladd. Något som dessutom filmades vid ett tillfälle.

Den 11 oktober 2013 beslöt LS att Nikita skulle omhändertas och hon fördes till hundstallet. Påföljande dag bryter sig X in på hundstallet och tar tillbaka Nikita. Två dagar senare beslutar LS om ett nytt omhändertagande och Nikita placeras nu på hemlig plats.

Vid en veterinärbesiktning, konstateras att Nikita har färska skador på tassarna och nästan helt bortslitna trampdynor bak samt märken på halsen.  Man konstaterar att valpen lidit ont, men gör trots det bedömningen att Nikita med rätt hantering har förutsättningar att omplaceras.

Etologen Irene Westerholm hörs, som sakkunnig i djurplågeriärenden, och vittnar om att valpen varit under mycket stor stress.  I den filmsekvens som visar när valpen blir slagen i huvudet och utsatt för strypningsförsök, är Nikita närmast apatisk. Etologen beskriver tillståndet som inlärd hjälplöshet. Den troliga förklaringen är att hon blivit misshandlad tidigare, eftersom det krävs upprepade handlingar av samma karaktär för att ett djur ska bli så apatiskt.  '

Trots fysiska skador och utlåtande från sakkunnig expertis beslutar LS att omhändertagandet ska upphöra.

Den 6 maj 2014 döms ägaren för djurplågeri i tingsrätten. Ägaren överklagade tingsrättens dom och den 20 januari 2015 beslutade Svea hovrätt att tingsrättens dom ska kvarstå. Och det är först nu som hunden omhändertas igen.

Eftersom hovrätten har fastställt domen om djurplågeri görs automatiskt en prövning om djurförbud hos LS. I detta fall överlämnar LS i Stockholm ärendet till en länsstyrelse på annan ort där man cirka ett halvår senare kommer fram till att djurförbud EJ ska meddelas.

Prövningsbeslutet avslutas med texten ”Förbud ska inte meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa.”

 

Tyson

Klockan 03:00 på natten den 28 mars 2016 uppsöker X en veterinärklinik i Uppsala med sin 4 månaders valp Tyson. Valpen har kräkts och har diarré. X säger att han tror att Tyson har fått i sig kryddstarkt kött och att det är därför valpen är sjuk. Vid undersökning konstateras ömhet i sidan av buken och när Tysons tillstånd försämras beslutas att valpen ska skrivas in för att kunna få vård under natten. Tyson har förutom ont i sidan av buken, svårt att andas och haltar på ena frambenet. En röntgen ger besked om en revbensfraktur och ytterligare undersökning visar på vätska i lungorna.

En journalanteckning anger att skadorna sannolikt har uppstått på grund av avsevärt yttre våld, med andra ord en kraftig spark. Den oförsäkrade och ej chippade Tysons tillstånd är nu så dåligt att avlivning diskuteras.

Nu tar veterinärkliniken kontakt med Uppsala länsstyrelse som fattar beslut om ett omedelbart omhändertagande.  Beslutet grundar sig på valpens skador och att ägaren är tidigare dömd för djurplågeri i två instanser.

Ett djurförbud för X ska nu återigen prövas.

 

Vi vill inte att en tredje hund misshandlas sönder och samman och kräver därför ett djurförbud för Nikitas och Tysons f d husse!


Lillebror ser dig    Kontakta namninsamlingens skapare