Avgå Rikspolischef Dan Eliasson

Avgå Dan Eliasson

Rikspolischef Dan Eliasson håller på att förstöra Svensk polis! En undersökning visar att 8 av 10 svenska poliser funderar på att söka sig från yrket!

Eliasson genomför en omorganisation där huvudsyftet var att få ut fler poliser i yttre tjänst!

1 år in i omorganisationen så är det färre poliser någonsin i yttre tjänst! Varje dag slutar unga poliser för att höja sin lön och få en arbetsgivare som bryr sig om dem!

Även löneförhandlingarna har brutit samman då Eliasson inte vill värdera upp yrket!

Dan Eliasson använder sig av härskarteknik i sin roll som Rikspolischef, ett exempel är att hans kommunikations direktör (Unni Jerndahl) försöker hindra medarbetarnas grundlagsskyddade meddelarfrihet detta utan att Eliasson reagerar på detta!

Eliasson tillträdde sin tjänst som generaldirektör för Försäkringskassan den 1 oktober 2011. Under Eliassons ledarskap riktades 2014 kritik mot Försäkringskassan, exempelvis rörande arbetsformerna och dess inslag av orimlig detaljstyrning och övervakning. Ledningen uppgavs dock ha bemött densamma med avsked och förtäckta hot om avsked av kritiska anställda, samtidigt som Eliasson själv ska ha försökt "begrava" vissa kritiska rapporter.