Vi stödjer Fäbodkullans kamp mot Skatteverket!

 

PROTESTUPPROP - Vi stödjer Fäbodkullans kamp mot Skatteverket!  

 

Så man ur huset nu till stöd för bevarande av vårt kulturhistoriska arv i kampen mot byråkratiska myndigheter!!!  

Fäbodkullan Tin VS Skatteverket Goliat!
Skatteverket kräver att Fäbodkullan Tin Gumuns ska ha en kassaapparat – trots avsaknad av el och mobiltäckning.  

Det hela handlar om stelbent byråkrati där den ena myndighetstjänstemannen inte vet vad den andra gör och samtliga av dem lever i sina egna verklighetsfrämmande världar.  

Trots att möjligheten till EL och mobiltäckning där Karl-Tövåsens fäbod ligger saknas så kräver ändå Skatteverket att Fäbodkullans verksamhet måste ha en kassaapparat, som för att fungera är beroende av EL och uppkoppling.  

Även om problemet med EL rent teoretiskt kunde lösas med solceller och eller vindsnurra så uppstår då ett annat problem, Karl-Tövåsens fäbod är Q-märkt ( = kulturskyddad ) och det är således inte tillåtet att sätta upp dylika kraftverksanordningar på området. Detta sätter nämligen andra myndigheter stopp för så som kulturenheten på Länsstyrelsen. Dessutom så återstår ju även problemet med att det saknas mobiltäckning också.

Detta är således byråkratins moment 22 när den slår som värst och den lilla enskilda individen hamnar i kläm.   Myndigheterna slår i vanlig ordning undan benen och straffar således små utsatta näringsidkare som ÄRLIGT avser att bedriva sin verksamhet VITT och hederligt. Signalerna detta sänder ut uppmanar därmed i praktiken alla till svartarbete och att definitivt inte informera myndigheterna om någon inkomstbringande verksamhet. Detta är så sjukt horribelt så det finns inte ord för det.  

Efter det att Dala-tidningar gjort uppmärksammade reportage om detta ärende så har Skatteverket via dåvarande TF generaldirektör Anne Sallnäs Magnusson och rikssamordnare kontanthandelskontroll Conny Svensson bemött kritiken på Skatteverkets hemsida med i korta drag: ”Förvaltningsrätten i Falun har i en dom nyligen kommit till slutsatsen att det inte finns tillräckliga skäl för att bevilja undantag i detta fall, och att från Skatteverket ställer vi gärna upp för att stötta företagarparet på fäboden med det vi kan.” Se hela deras svar här: http://www.skatteverket.se/omoss/press/debattartiklarkommentarer/2015/2015/svarpaoppetbrevomkarltovasensfabod.5.5a85666214dbad743ffcea4.html

Trots deras tomma löfte ”vi ställer gärna upp för att stötta företagarparet på fäboden med det vi kan” så har då uppenbart Skatteverket dragit igång karusellen igen.  

Myndigheterna har - åtminstone hittills - inte visat någon förståelse för hennes situation.

– Jag skulle kanske kunna köpa ett större elverk eller sätta upp ett vindkraftverk för att få el till en kassaapparat, Men det skulle påverka kulturmiljön och jag har inte tid att åka hem dagligen för att ladda en batteridriven apparat. LRF driver, sedan förvaltningsrätten sagt nej till hennes ansökan om undantag, hennes ärende vidare till kammarrätten.

Men Tin är - trots att hon är en kämpe - på väg att ge upp:

– Så länge ingen från Skatteverket bryr sig om att komma hit och se hur jag lever och arbetar är jag chanslös.  

 

Karl-Tövåsens fäbod och gårdsmejeri
http://www.fäbodkullan.se/nytt-karleksbrev-fran-skatteverket

 

Vi har som sagt kommenterat detta förut och återger det här nedan: 

EFFEKTEN AV VAD SOM HÄNDER NÄR HELA PROPPSKÅPET HAR BRUNNIT I HUVUDET PÅ VÅRA POLITIKERSTYRDA MYNDIGHETER

http://www.dt.se/dalarna/rattvik/skatteverket-stanger-karl-tovasen

Här har vi tyvärr ett alldeles lysande exempel på effekten av vad som kan hända när det har uppstått fullkomlig kortslutning mellan verkligheten och den politikerstyrda fantasivärld som skriver regelverket för våra myndigheter.  

Det är helt oacceptabelt att tillåta att ett myndighetssystem, som är byggt på byråkratins moment 22, egenmäktigt ska få avgöra överlevnaden för vår landsbygdsnäring och kulturhistoria.  

Det är nu dags att regelverket för hela vårt myndighetssystem ses över från grunden och att det införs tydliga riktlinjer för samtliga myndigheters beslutshantering, så att rättsskyddet för enskilda individer och näringsidkare stärks, då fall där byråkratins moment 22 helt uppenbart hamnar i konflikt med verkligheten. Ansvarsskyldigheten för kostnaden och bevisbördan vid en sådan uppkommen prövningsprocess måste, på samma sätt som i konsumentlagstiftningen, flyttas från den enskilt drabbade svagare parten i ärendet över till den resursstarkare parten i tvisten. Det bör även åläggas ett direkt ansvar på myndigheterna att vara aktivt behjälpliga med rådgivning och direktiv för att underlätta för den drabbade att få rättelse.

 I specifika fall som just det i artikeln här hänvisar till, så måste extra stor hänsyn tagas till den skada som beslutet medför gentemot bevarandet av vårt kulturarv och även alla de kringliggande faktorer i verksamheten som blir drabbad av detta. För att nämna några så är kunskapsläran och värnandet av hantverket ett och även bevarandet av den utrotningshotade ursprungs rasen *fjällkon ett annat.
*http://www.fjallko.se
*https://sv.wikipedia.org/wiki/Fj%C3%A4llko

Då vår turistnäring, som just detta exempel är en del av, idag omsätter och bidrar med i runda tal 300 MILJARDER till statskassan så är det i högsta grad en behövlig verksamhet att stimulera och slå vakt om. Framförallt då det krävs verkligt beundransvärda eldsjälar som frivilligt klarar av den livsstil som det förutsätts för driften av en dylik verksamhet.   Vi som i själ och hjärta värnar om vårt kulturarvs överlevnad vill se från våra politiker och myndigheter att de tydligt verkar aktivt för ett regelverk som effektivt stimulerar en levande landsbygd och även aktivt stödjer bevarandet av vår kulturhistoria och inhemska språk/dialekter.  

Så vill vi bevara vår landsbygd och näring samt även den kronjuvel som vår kulturhistoria utgör för kommande generationer så är det av oerhörd vikt att också välja politiker från verkligheten som själva delar den värdesynen.”   

Så OM även DU anser att vår landsbygd och kulturhistoria är värd att bevara för kommande generationer så stödjer DU också denna protest! För dina barn och barnbarn kommer att tacka dig för att DU var en av oss som gjorde sin röst hörd till stöd för detta!  

Så skriv på den HÄR protestlistan DU också!  

Du kan även stödmejla din protest till: 

Generaldirektör på Skatteverket - Ingemar Hansson: ingemar.hansson@skatteverket.se
Överdirektör på Skatteverket Helena Dyrrsen: helena.dyrrsen@skatteverket.se

Finansminister - Magdalena Andersson: magdalena.andersson@riksdagen.se
Näringsminister - Mikael Damberg: mikael.damberg@riksdagen.se
Kulturminister - Alice Bah Kuhnke: alice.bah.kuhnke@riksdagen.se
Jordbruksminister - Sven-Erik Bucht: sven-erik.bucht@riksdagen.se


Vi tackar på förhand alla som nu engagerar sig i denna fråga och hoppas även att så många som möjligt som stöd för Fäbodkullans sak också besöker Karl-Tövåsens fäbod nu under sommaren.  

Det är även bra om DU också klickar intresserad eller kommer på den EVENTSIDA på Facebook som ligger som stöd för detta protestupprop så vi får större spridning och når ut till flera med detta! https://www.facebook.com/events/995178320572493/

 

/ Blåklockorna -
/ Vår Åsikt På Riktigt